Legislatívna verzia ABRA Gen 19.0.2

18. 1. 2019
Informačný systém ABRA Gen prichádza s legislatívnou verziou 19.0.2 pre rok 2019. Na Zákazníckom portáli je k dispozícii jednotná aktuálna verzia dostupná pre všetkých zákazníkov. Legislatívne zmeny:
  • Pri deťoch do 6 rokov veku bol zavedený dvojnásobný daňový bonus od apríla 2019. Používateľ teda od apríla 2019 musí pri deťoch, na ktoré poberá zamestnanec zľavu (bonus) na dani, ukončiť súčasný druh zľavy "DB“ k marcu 2019 a pridať novú platnosť zľavy "DB6" pre deti do 6 rokov veku, a to k mzdovému obdobiu apríl 2019.
  • Do agendy "Mzdové listy" bol pridaný formulár "Hlásenie o vyúčtovaní dane 1. 2018 (časť I. - III.)" a "Hlásenie o vyúčtovaní dane 2. 2018 (časť IV a V)“.
  • Pri ročnom zúčtovaní za rok 2018 je možné poprvýkrát využiť daňový bonus za zaplatené úroky za predpokladu splnených podmienok (vek do 35 rokov, príjem do maximálnej výšky 1,3 násobku priemernej mzdy). Pridaný nový druh odpočtu pre ročné zúčtovanie dane.
  • Do agendy "Ročné zúčtovania" bol pridaný formulár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018" a "Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 strana 2".
Novinky:
  • Obmedzenie viditeľnosti ceny na skladovej karte, ak nie je pridelené právo na spustenie cenníka.
  • Do agendy Bilancia a Vývoj bola doplnená podpora zobrazenia panelu definovateľných údajov zoznamu.
  • V riadkoch nemocenských dávok (modul Mzdy a personalistika) bola pridaná funkcia Pregenerovať, ktorá umožňuje pregenerovanie riadku nemocenskej dávky podľa platného pracovného kalendára v aktívnom mzdovom období.
Rýchlosť systému:
  • Boli realizované Ochrany dát (GDPR), ktoré vedú k zrýchleniu systému ABRA Gen.
Kompletný zoznam zmien nájdete v online nápovede.

Prejsť na Zákaznícky portál

Pred každým upradom systému odporúčame previesť zálohu databáz. Zákaznícke centrum pre tento účel pripravilo podrobnú príručku s odporúčaným postupom realizovania zálohy a obnovení ABRA Gen: