Prečo stále viac firiem volí informačný systém v cloude

1. 8. 2019
Informačný systém v cloude
Cloudové riešenia rýchlo nahrádzajú nákladné, rýchlo zastarávajúce servery a riešia akútny nedostatok IT profesionálov. Preto stále viac firiem volí prevádzku informačných systémov v cloude. Firmy oceňujú zjednodušenie procesov, úsporu nákladov, efektívne využitie pracovnej sily, flexibilitu, lepší servis a významný posun v bezpečnosti a možnostiach zdieľania či škálovateľnosti dát.

Moderné firmy preferujú ERP systém online

Prístup k dátam a informačnému systému cez internet je nespornou výhodou cloudového riešenia. Ocenia ju nielen obchodné spoločnosti, ale taktiež napr. tuzemské pobočky medzinárodných spoločností, ktoré potrebujú efektívne centralizovať a bezpečne zdieľať dáta. Stále častejšie ERP v cloudu volí taktiež väčšie podniky, ktoré až doteraz preferovali tzv. on-premise riešenie. Vďaka možnosti prevádzkovania ekonomických programov a všetkých dôležitých firemných procesov online odpadá firmám veľká časť starostí, práce a nákladov spojených s obstaraním a správou vlastných serverov, aktualizáciami aj zabezpečením dát. Zjednodušene by sa dalo o ERP systémoch online hovoriť ako o prenájme komplexného riešenia.

On-premise alebo cloud?

Tzv. on-premise systémy, teda tie, ktoré sú implementované a bežia priamo u zákazníka, vynikajú predovšetkým detailným prepracovaním a vysokou mierou customizácie, ktorú obvykle ocenia najmä väčšie firmy so zložitými procesmi. Cloudové systémy sú oproti tomu užívateľsky prívetivejšie a jednoduchšie pre bežné firemné agendy. Najčastejšie sa k nim prikláňajú menšie až stredné spoločnosti, ktoré požadujú nízke obstarávacie náklady a jednoduchú správu „na kľúč“, teda bez starostí o aktualizácie, údržbu atď. Cloudové riešenie im ponúka možnosť dynamicky meniť nastavenie aj počet užívateľov podľa aktuálnych potrieb. Väčšinu on-premise systémov je možné previesť do cloudu a pri správnom nastavení taká zmena predstavuje značné úspory času, financií aj nárokov na zamestnancov. Pri pokračujúcom nedostatku kvalifikovaných IT odborníkov je práve funkčnosť a flexibilita nezávislá na personálnom obsadení jedným zo zásadných argumentov pre cloud. Zodpovednosť za hladký chod systému následne leží na profesionálnom dodávateľovi.

Potrebujete informačný systém online?

Ako firma spozná, že nastal čas migrovať podnikový informačný systém do online prostredia? Pokiaľ vedenie firmy venuje pozornosť nákladom, prevádzkovej náročnosti a vývoju požiadaviek na riadenie firemných procesov v informačnom systéme, spravidla príde okamžik zásadného rozhodnutia– oplatí sa venovať prostriedky firmy a cenný čas zamestnancov správe a údržbe systému alebo je načase zveriť túto agendu odbornému dodávateľovi? Dôležitými argumentami pri rozhodovaní sú nielen financie, ale taktiež bezpečie, flexibilita a efektivita procesov. Zrýchli sa prevádzka? Bude potrebné menej zamestnancov? Zaistíme si bezpečnosť dát a funkcie systému lepšie sami, alebo s pomocou odborného dodávateľa? Dôležité je, aby sa podnik v maximálnej miere zbavil nadbytočnej záťaže. Kvalifikovaný dodávateľ zároveň s implementáciou a správou ERP v cloude prijíma plnú zodpovednosť za beh systému a reaguje takmer okamžite na požadované legislatívne či klientské zmeny. Rovnako samotná implementácia, previazanosť, testovanie či nasadenie akýchkoľvek zmien, noviniek či úprav je v ekonomických programoch online významne jednoduchšie, nehovoriac o značnom rozdiely v nákladoch, ktoré hovoria jednoznačne v prospech cloudu. Pre veľké množstvo predovšetkým menších firiem je tak ERP systém online šancou, ako získať kvalitný informačný systém, ktorého prevádzka nie je takou finančnou záťažou.

Dáta v bezpečí

Cloud musí samozrejme poskytnúť bezpečnosť dát a ich plnú kontrolu. Česká republika v tomto ohľade reprezentuje skôr konzervatívni prístup zákazníkov. Pre podnikateľa je obecne dôležité vedieť, kde sa nim prevádzkované aplikácie a dáta fyzicky nachádzajú. Požiadavku záruk na bezpečie dát je daný prirodzenou obavou o bezpečnosť firemného know-how a taktiež istou nedôverou ku stavu republikovej sieťovej infraštruktúry. Počiatočné obavy o zabezpečenie dát pri prevádzkovaní podnikových informačných systémov online sa však zdajú byť postupne prekonané aj u nás.

Budúcnosť v cloude

Predpovede v dlhodobom časovom horizonte sa zhodujú na postupnom zániku on-premise integrovaných riešení a takmer úplnou migráciou systému do cloudu. Trend presunu ERP systémov do cloudu bude teda celkom isto pokračovať. Budúcnosť firemných informačných systémov celkovo smeruje k väčšej flexibilite a dostupnosti informácií, ktorú ponúka kombinácia samotného ERP systému v cloude a frontendu v mobilných zariadeniach. Dôležitá bude taktiež schopnosť integrácie rôznych systémov do funkčných celkov a riešenie. Systémy a aplikácie sa musia vedieť prepojiť a komunikovať spolu napr. cez rozhranie API s tým, že vždy aktuálne dáta budú uložené na jednom bezpečnom a užívateľom dostupnom mieste, ideálne v ERP v cloude.

ABRA Gen v cloude

ABRA Online je plne optimalizovaný cloud, ktorý firmám umožňuje prevádzkovať dokonale funkčný firemný systém bez nadbytočných nákladov a personálnej a časovej záťaže. Samozrejmosťou je priebežná aktualizácia a modernizácia, zákazník má teda vždy tu najlepšiu verziu a k dispozícii odborníkov, ktorí sú s ním neustále v kontakte. Vďaka vlastným dobre chráneným serverom umiestneným v ČR sú všetky dáta v bezpečí a súvisiace služby ponúkajú taktiež monitoring a správu IT, čím snímajú zo zákazníkov ďalšie bremeno a umožňujú sa im sústrediť na efektívne podnikanie.