Rozhodujte sa rýchlo a správne s ABRA BI

22. 5. 2019

Správne rozhodnutia závisia na rýchlom prístupe k aktuálnym informáciám. S ABRA BI budete mať potrebné informácie zo všetkých firemných agend prístupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Naše riešenie Business Intelligence pracuje ako webový nástroj, ktorý číta živé dáta priamo z ABRA Gen a zobrazuje ich vo webovom prehliadači na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu.

Práve natívne prepojenie s ABRA Gen zaručuje, že sa vám v prehľadných grafoch či tabuľkách zobrazia vždy aktuálne dáta z požadovaných agend a dokladov. Pokiaľ pracujete s dátami viacerých firiem, informácie je možné konsolidovať do spoločných prehľadov. Riešenie Business Intelligence pripravujeme úplne na mieru s takmer neobmedzenými možnosťami nastavenia vlastných kritérií, komponent a sledovania rôznych KPIs.

Ako začať pracovať s ABRA BI

Na základnej stránke nájdete prehľad jednotlivých aplikácií. Začať môžete treba so základnými integrovanými reportami, ktoré ponúkajú rovnaké grafy a pohľady, ako Vizualizácia dát Live integrovaná priamo do systému ABRA Gen. V základných reportoch získate:

  • Vybrané ukazovatele vhodné ako základný prehľad pre väčšinu firiem.
  • Súhrnné informácie z niekoľkých agend s možnosťou zobraziť dáta z externých zdrojov.
  • Priamy preklik (tzv. drill down) na čiastočnú informáciu, z ktorej je príslušný graf vytvorený. Detailný pohľad vás teda napr. z grafu pohľadávok zavedie na zoznam faktúr, odkiaľ si ďalším klikom ihneď zobrazíte náhľad konkrétnej faktúry.
Základné integrované reporty v ABRA BI

Základné aplikácie ABRA BI

Základná aplikácia je súčasťou inštalácie ABRA BI a obsahuje takmer dvadsať východiskových reportov, s nimi je možné ihneď začať pracovať. Už tu si overíte schopnosť ABRA BI zobraziť v jednom okamžiku informácie z viacerých agend (napr. pohľad Financie celkovo kombinuje dáta z banky, pokladne, prijatých a vydaných faktúr a účtovného denníku) a vyššie zmieňovaný drill down na detailné informácie. Dáta z tabuliek je taktiež možné ihneď stiahnuť ako súbor pre MS Excel.

Pohled na celkové finance

Rýchly prehľad o hospodárení firmy získate na základnom dashboarde, ktorý pracuje s agendou podvojného účtovníctva. Pohľad ukazuje rýchlu informáciu o vývoji stavu banky a pokladne, hospodárskom výsledku a podielu nákladov.

Kontingenčná tabuľka (práca s pivotmi)

Prácu s ABRA BI významne uľahčujú a sprehľadňujú dynamické pivot tabuľky, ktoré podporujú aktívne rozkliknutie podrobných informácií. V tabuľkách je možné porovnávať vybrané údaje naprieč všetkými agendami ABRA Gen. Práca s tabuľkami je intuitívna a vyznačuje sa niekoľkými prednosťami:

  • Každý užívateľ má možnosť poskladať si vlastnú tabuľku, a to jednoduchým pretiahnutím položiek na riadkoch a v stĺpcoch. Získa tak ľubovoľné časové obdobie a údaje, ktoré sú pre ňu v porovnaní dôležité.
  • V tabuľke je možné použiť vlastný výraz, ktorý z dostupných dát dopočíta požadovanú hodnotu.
  • Dáta z tabuľky je možné ihneď vizualizovať do prehľadného grafu. Graf sa dynamicky mení podľa zvolenej miery detailu v zdrojovej tabuľke – napríklad na jednej úrovni sa porovnávajú výnosy spolu s nákladmi a po rozkliknutí detailu vidíte len vývoj nákladov podľa príslušného účtu.
  • Graf je možné zobraziť na celej obrazovke a pre väčšiu prehľadnosť v ňom môžete filtrovať rôzne hodnoty.
  • Po zostavení tabuľky si užívateľ môže vlastnú zostavu uložiť a pracovať s ním kedykoľvek v budúcnu. Naviac pokiaľ má príslušné oprávnenie, môže svoju zostavu sprístupniť aj ostatným užívateľom.

Naplánované úlohy

Všetky grafy a tabuľky je možné podľa nastaveného časového plánu automaticky odoslať ako report v PDF do e-mailu. Tým je možné ľahko predať potrebné informácie aj managementu, ktorý nevyžaduje prácu s dátami online, ale stačí mu denné, týždenné či inak časovo obmedzené reporty.

Mobilné BI – aplikácie pre mobilné telefóny a chytré hodinky

Vybrané grafy je možné zobraziť taktiež v aplikácii pre mobilné zariadenie. V prostredí ABRA BI si definujete obrazovky s vlastnými ukazovateľmi, ktoré sa následne podľa nastavených rolí zobrazí užívateľom v aplikácii pre Android alebo iOS. V mobilnej aplikácii je potom možné dáta aktualizovať bežným potiahnutím obrazovky zhora nadol.