Rýchly výpočet skladových cien po uložení dokladu

29. 3. 2019
Oceňovanie skladových kariet bez nutnosti uzávierky
Potrebujete mať priebežný prehľad o aktuálnych cenách skladových zásob bez nutnosti vykonávať uzávierky? Systém ABRA Gen ponúka efektívny spôsob, ako oceniť skladové karty obsiahnuté v riadkoch skladového dokladu bez toho, aby bolo potreba skladovú uzávierku spúšťať. V radách dokladov využite voľbu selektívneho oceňovania. Nastavením selektívneho oceňovania pomocou automatizačného serveru docielite toho, že k výpočtu ceny dochádza automaticky po uložení dokladu. Takto získané ocenenie sa prejaví na príslušných čiastkových skladových kartách v oddiele Priemerná skladová cena. Pre výrobu je ďalej k dispozícii parameter Preceňovať PHV priebežne pri príjme výrobku a po ukončení príkazu na výrobu. Hlavnou výhodou selektívneho oceňovania je okamžitá dostupnosť aktuálnych cien. Ocenené skladové doklady však nie sú uzatvorené a nie je možné zaúčtovať, k tomu slúži Uzávierka skladu. Ako nastaviť selektívne oceňovanie vám podrobne ukáže naše výukové video: Video o selektivním oceňování dokladů