Ako spoznám, že je investícia do ERP potrebná?

Pýtate sa, ako spoznať okamžik, kedy je investícia do ERP potrebná alebo dokonca nutná? Na túto otázku vám odpovie Jaroslav Řasa, zakladateľ ABRA Software a Martin Jirmann, CEO ABRA Software.

blank

V tomto diely ABRA Café sa Martin Jirmann a Jaroslav Řasa zamýšľajú nad zhodnotením investície do informačného systému ERP. Podľa nich by firma mala najskôr zapremýšľať nad tým, čo chce zlepšiť, než sa rozhodne pre jeho kúpu. Typickým dôvodom, prečo si firmy kupujú systém ERP, je chaos v záznamoch a neprehľadná evidencia. To sa napríklad prejavuje v tom, že spoločnosť neplní dodávky alebo nevie, kto jej dĺži. Pred obstaraním ERP software by si firma mala nastaviť akceptačné kritéria implementácie. Výsledkom implementácie ERP systému môže byť napríklad zníženie kapitálu viazaného v skladoch, kvalitnejšie dodávky alebo zvýšenie obratu. Pokiaľ ERP bude obsahovať e-shop, otvára sa ďalší predajný kanál. Keď je tento systém zapojený do automatického sledovania cien konkurencie, tak dovoľuje nastavovať vhodné predajné ceny. Informačný systém ERP taktiež pomáha znižovať mzdové náklady, pretože automatizuje úkony. Po jeho obstaraní dochádza k urýchleniu spracovania všetkého, čo sa vo firme deje vrátane účtovania. Vďaka ERP je možné ušetriť veľa ľudskej sily tým, že sa lepšie kapacitne riadi výroba. ERP systém oslobodí od niektorých činností a vďaka tomu sa je možné lepšie sústrediť na analýzy výsledkov.

TIP: Zoznámte sa s ERP ABRA Gen.