Vykonávajte inventúry v sklade efektívne

22. 3. 2019
Vykonávanie inventúry čítačkou čiarových kódov
Informačný systém ABRA Gen ponúka nové účinné nástroje, ktoré vám uľahčia vykonávanie inventúry aj v rozsiahlych skladoch. A to aj priamo v teréne za pomoci mobilných terminálov. V jednotlivých skladoch môžete vykonávať bežné inventúry aj pozičné inventúry, pokiaľ používate polohované sklady. K vykonaniu inventúr používajte nové agendy Hlavné inventárne protokoly a Čiastkové inventárne protokoly, ktoré pôvodné inventúry vylepšujú, a sú tak vhodné nie len pre firmy s menším skladom, ale taktiež pre firmy s väčšími skladmi či nepretržitou prevádzkou.

Hlavné výhody nových inventárnych protokolov:

  • Pomocou protokolov systém umožňuje vykonávať inventúru len za časť skladu alebo vykonávať neblokačnú inventúru priebežne, kedy nie sú celkom zablokované ani položky práve inventarizované.
  • Dokončením inventúry je v ABRA Gen vytvorený korekčný doklad. Všetky informácie zostanú v protokoloch ďalej zaevidované.
  • Definovanie parciálnych protokolov, tzv. čiastkových inventárnych protokolov, na ktorých je možné sledovať výsledky inventarizácie viacerými pracovníkmi, pričom po skončení inventúry zostane presne evidovaný stav všetkých inventarizovaných položiek zistený konkrétnym pracovníkom.
  • Inventúra sériových čísel a šarží – pokiaľ je inventarizovaná skladová karta typu so šaržami alebo so sériovými číslami, pracovník vykonávajúci inventúru zapisuje nájdené počty priamo k jednotlivým šaržiam/sériovým číslam.
  • Inventúra polohovaných skladov – môžete vykonávať aj čiastočné inventúry, len na vybraných pozíciách v skladu.
  • Podpora čítačiek čiarového kódu a podobných zariadení, v prípade, že je vyžadovaná identifikácia tovaru nielen pomocou EAN kód, ale taktiež aj načítaním konkrétnych sériových čísel, prípadne kódov či názvu tovaru
  • Možnosť skriptovania, ovládanie z OLE, využitie prostriedkov rozšírenia, ktoré sú bežné v iných agendách, ako sú definovateľné stĺpce, užívateľské položky apod.
  • Podpora API, ktorá umožňuje integráciu s externými systémami pre inventúry.
Podrobné informácie o nových inventúrach a inventárnych protokoloch nájdete v online nápovede.