Zoznámte svojich zamestnancov s významom a dopadmi zmien vyplývajúcich z GDPR

21. 5. 2018
ABRA Software v oblasti GDPR spolupracuje okrem iného taktiež so vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou Skills. V rámci tejto spolupráce vám predstavujeme nový vzdelávací portál so zamarením na GDPR – Chranimdata.cz. Je určený pre zamestnancov firiem a organizácii, ktoré chcú pochopiť význam a dopady zmien vyplývajúcich z nového nariadenia GDPR a zároveň mať prístup k informáciám, kedykoľvek potrebujú. Zámerom portálu je ukázať zamestnancom na reálnych príkladoch z praxe zodpovednosti a spôsoby chovania pre zaistenie súladu s touto európskou reguláciou. Obsah je prezentovaný pútavým spôsobom, formou rozhovorov medzi odborníkom na GDPR a neodborníkom, ktorý chce pochopiť tieto zmeny, aby ich mohol realizovať vo svojej praxi. Portál obsahuje krátke a pútavé animácie, video rozhovory a testy, ku ktorým sa môžete podľa individuálnej potreby kedykoľvek vracať. Zákazníci portálu najčastejšie oceňujú spracovanie videí a animácii, mikrolekcie do päť minút, reálne príklady z praxe, interaktívnu formu, užívateľsky jednoduchý vzdelávací portál, prepracované testy, možnosť interakcie a responzívny obsah. Portál obsahuje základné programy pre zamestnancov a manažérov a inšpiratívne balíčky riešení pre HR, Marketing a Sales. Realizačný tím pripravil niekoľko služieb pre podporu implementácie GDPR v praxi a zaistenie služby externého DPO. Radi vám umožníme prístup na vzdelávací portál, kde si vyskúšate niekoľko modulov.