Blog

2 nové výzvy pro zvyšování digitální úrovně podniků

7. 7. 2022
Vzdálený monitoring hardwaru a softwaru

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na začátku června výzvy na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích. V rámci Národního plánu obnovy tak běží dvě podobné výzvy – Digitální podnik a Virtuální podnik.

V čem se výzvy liší?

  • Virtuální podnik umožňuje jednomu subjektu (nebo skupině propojených subjektů) čerpat v období 3 po sobě jdoucích let dotaci (z různých zdrojů) maximálně do výše 200 000 EUR
  • Podmínkou Digitálního podniku je počáteční investice, tzn. že realizací projektu musí dojít k zásadní změně procesů žadatele, k založení nové provozovny, rozšíření kapacity či sortimentu. Podmínkou pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců) je realizace projektu v regionech: Severozápadní Čechy, Severovýchodní Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava. Projekty s realizací na území Prahy mohou využít pouze Virtuální podnik.

Konkrétně může dotace směřovat na pořízení těchto zařízení:

Hardware: robotické stroje na přepravu zboží nebo úklid v areálu firmy, technologie pracující s čárovými kódy, QR čtečky, servery, chipy, senzory, optické i metalické kabely, BIM systémy, kyberbezpečnost.

Software: ERP, software návrháře, systémy pracující s AI, VR, rozšířenou realitou, MIS systémy, automatizované zpracovávání objednávek, faktur, řízení výroby atd.

Celková alokace obou výzev je 2,1 mld. Kč – 1,5 mld. Kč pro Digitální podnik, 0,6 mld. Kč pro Virtuální podnik. Z toho jsou dvě třetiny určeny pro malé a střední podniky. Žádosti jsou přijímány od 16. 6. do 16. 9. 2022. Nejzazší datum ukončení projektu je 31. 8. 2024.

Požádejte o pomoc specialisty

S čerpáním dotací vám pomohou specializované poradenské firmy. V případě čerpání na technologie spojené s našimi ERP systémy vám velmi rádi poskytneme součinnost.