Automatizujte obchodní komunikaci pomocí EDI

Uspořit až 16 hodin práce na 100 dokladech? To je EDI. Začněte komunikovat elektronicky přímo z ABRA Gen/IS FLORES. S odběrateli i dodavateli.

Nastartujte moderní obchod.
Co s EDI získáte?

 • Automatické odesílání a zpracování objednávek, avíz či faktur přímo v systému ABRA Gen/IS FLORES.
 • Odpadá nutnost přepisu údajů z elektronických nebo fyzických dokladů, eliminace chybovosti.
 • Celkové zrychlení obchodního procesu díky digitalizaci dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Co je EDI

EDI je moderní standard pro elektronickou výměnu dokladů, který automatizuje obchodní komunikaci. Informační systémy ABRA Gen/IS FLORES mají plnohodnotné EDI řešení implementované přímo v jádru systému. Není tedy třeba doklady ručně importovat, exportovat ani převádět – ABRA Gen je v reálném čase přijímá i odesílá ve spolupráci s operátorem GRiT. Řešení zvládá příjem i vystavování všech běžně používaných dokladů, je proto užitečné pro odběratele i dodavatele.

Výhody zavedení EDI komunikace

Co díky EDI získá ODBĚRATEL?

 • Zjednodušené zadávání zakázek: EDI umožňuje nákupčím zasílat nákupní objednávky elektronicky, čímž se eliminuje potřeba papírových nebo manuálních procesů. To urychluje cyklus zadávání zakázek, zkracuje dobu zpracování a zvyšuje celkovou efektivitu.
 • Zlepšení přesnosti objednávek: EDI eliminuje chyby spojené s ručním zadáváním objednávek, protože informace jsou elektronicky přenášeny ze systému odběratele do systému dodavatele. Tím se snižuje počet nesrovnalostí v objednávkách, minimalizuje se riziko nesprávných dodávek a zvyšuje se spokojenost zákazníků.
 • Rychlejší plnění objednávek: Díky přehledu o stavu zásob v reálném čase mohou odběratelé přesněji zadávat objednávky a včas dostávat aktuální informace o stavu objednávek. To pomáhá dodavatelům rychle plnit objednávky a nákupčím umožňuje včas plnit vlastní požadavky zákazníků.
 • Úspora nákladů: Automatizací procesu zadávání zakázek snižuje EDI administrativní náklady spojené s papírovými transakcemi, jako je tisk, poštovné a ruční zadávání dat. Rovněž minimalizuje potřebu manipulace s dokumenty a jejich ukládání, což vede k výrazným úsporám nákladů v průběhu času.
 • Lepší přehled o dodavatelském řetězci: EDI poskytuje kupujícím přístup k informacím o přepravě a sledování v reálném čase, což jim umožňuje sledovat průběh jejich objednávek. Tento přehled pomáhá identifikovat a řešit případná zpoždění nebo problémy a zajišťuje tak hladký průběh dodavatelského řetězce.

Co díky EDI získá DODAVATEL?

 • Zjednodušené zpracování objednávek: EDI umožňuje dodavatelům přijímat objednávky elektronicky, čímž se eliminuje nutnost ručního zadávání objednávek. Tím se zefektivňuje pracovní postup zpracování objednávek, snižuje se počet chyb a urychluje se plnění objednávek.
 • Rychlejší zpracování plateb: Díky EDI mohou dodavatelé vytvářet a odesílat elektronické faktury přímo kupujícím. To urychluje proces plateb, zkracuje čas strávený fakturací a odsouhlasováním plateb a zlepšuje peněžní toky.
 • Zlepšená správa zásob: Díky integraci EDI se systémem řízení zásob mohou dodavatelé dostávat od odběratelů aktualizace zásob v reálném čase, což umožňuje přesnější předvídání poptávky a plánování zásob. To pomáhá omezit vyprodávání zásob a optimalizovat úroveň zásob.
 • Zvýšená přesnost a efektivita: Ruční zadávání dat je náchylné k chybám, ale EDI eliminuje potřebu ručních zásahů, čímž snižuje počet chyb při zadávání dat a související náklady. Šetří také čas díky automatizaci opakujících se úkolů, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
 • Pevnější vztahy se zákazníky: EDI zlepšuje komunikaci a spolupráci mezi dodavateli a odběrateli. Umožňuje v reálném čase sledovat stav objednávek, sledovat zásilky a potvrzení o dodání. Tato úroveň transparentnosti pomáhá budovat důvěru a posiluje vztahy se zákazníky.

4 jednoduché kroky k zavedení EDI

 1. Objednání EDI modulu v ABRA Gen
 2. Smlouva s EDI operátorem GRiT
 3. Implementace komunikačního kanálu
 4. Testování a ostrý provoz

Chcete zavést elektronickou komunikaci EDI v ABRA Gen?
Kontaktujte nás, vše pro vás zařídíme.

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ