Podpora mezinárodních znaků v ABRA Gen

Plnohodnotná podpora Unicode usnadní práci v technickém i mezinárodním prostředí.

ABRA Gen podporuje Unicode

Co je Unicode?

Unicode je technická norma užívaná v oblasti výpočetní techniky. Definuje jednotnou znakovou sadu a konzistentní kódování znaků pro reprezentaci a zpracovávání textů použitelné pro většinu písem a jazyků používaných v současnosti na Zemi.

Co přináší podpora Unicode v ABRA Gen?

  • Možnost zadávat jakékoliv v současnosti používané znaky přímo do ABRA Gen.
  • Zjednodušení práce s mezinárodními e-shopy
  • Zjednodušení komunikace se zahraničními partnery, zákazníky nebo zaměstnanci.
  • Snazší import dat z jiných systémů.

Jak začít

Protože se jedná o významnou technologickou novinku, připravili jsme pro vás Průvodce pro databázi Firebird, který vás celým procesem provede. Jestliže využíváte databázi Oracle nebo MSSQL, prostudujte si Metodickou příručkou, kde najdete všechny potřebné informace a doporučení.

DŮLEŽITÉ: Přechod na verzi 22.1. je možný pouze z verze 22.0. Proto, pokud máte verzi starší, je třeba nejprve provést update na verzi 22.0 a teprve pak pokračovat s updatem na verzi 22.1.

Doporučené kroky před update na verzi 22.1

  • Seznamte se, prosím, s Metodickou příručkou, kde najdete všechny potřebné informace k instalaci a také řešení případných problémů.
  • Update může být časově velmi náročný, doporučujeme proto vyhradit si na něj dostatek času.
  • S ohledem na přechod z kódování Windows 1250 na Unicode velmi doporučujeme provést nejprve update v testovacím prostředí!
  • Následně otestujte, že všechny důležité funkce, které používáte, jsou plně funkční a teprve poté proveďte update produkční verze.
  • Před provedením update produkčního prostředí proveďte zálohu nejen databáze a repozitoře, ale i celé složky s nainstalovaným systémem ABRA Gen.
  • Pokud při update narazíte na problémy, kontaktujte, prosím, svého konzultanta.

Instalační soubory ke stažení