Aktuality

Inovační vouchery MPO pro zvýšení konkurenceschopnosti

16. 7. 2020
Řízení výroby v ABRA Gen

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomáhá zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků (SME) mimo jiné také programem inovačních voucherů. Jejich cílem je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou firmy využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Inovační aktivity lze zahájit nákupem poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben. A právě na pořízení těchto služeb mohou nyní firmy získat podporu až 50, 75 nebo 85 procent z prokázaných způsobilých výdajů v aktuální výzvě VI.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. července 2020 do 31. prosince 2022. Více informací najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

Vedle této výzvy je stále aktivní také výzva V – Inovační vouchery COVID-19, díky níž mohou zmíněné služby využít firmy v boji proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu. Žádosti je možné podávat do konce letošního roku.

ABRA Software podporuje vědu

Společnost ABRA Software podporuje oblast vědy a výzkumu a je mimo jiné zakládajícím partnerem Národního centra Průmyslu 4.0. V jeho Testbedu mohou firmy simulovat aplikaci technologií ve virtuálním prostředí a předejít vysokým nákladům při nasazení do reálné praxe.