Společenská odpovědnost

ABRA Software podporuje chytré nápady a inovace (mj. Průmysl 4.0. nebo Internet věcí), dlouhodobě napomáhá rozvoji podnikatelského prostředí, vědy a vzdělávání pro byznys. Soustředí se zejména na projekty, které podporují české podnikatele, mladé vědce, vzdělávání a zavádění formátu pro elektronickou výměnu dat. Velmi zvýhodněnými cenami dodávaných produktů a služeb také podporuje různé dobročinné a humanitární organizace.

DOBRÝ ANDĚL

Logo Nadace Dobrý Anděl

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, ve kterých otec, matka nebo některé z dětí mají rakovinu nebo trpí jiným vážným onemocněním (cystická fibróza, svalová dystrofie, vážné dědičné metabolické poruchy aj.). ABRA Software pro DOBRÉHO ANDĚLA vyvinul nový webový informační systém pro online správu dárců a příjemců a všech dalších dat pokrývajících agendy nadačního fondu.

NF Neuron

Logo NF Neuron

Nadační fond Neuron věří, že věda je motorem rozvoje společnosti a že práce excelentních českých vědců a vědkyň zlepší životy nás všech. Každoročně uděluje prestižní Ceny Neuron špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. Ceny Neuron jsou nejvýznamněji dotovanými cenami pro vědce v České republice. NF Neuron funguje díky financování ze soukromých prostředků mecenášů – úspěšných lidí, kteří chtějí prostřednictvím NF Neuron podporovat talentované české vědce a vědkyně. Jedním z mecenášů je i zakladatel ABRA Software Jaroslav Řasa.

UNICEF

Logo Unicef

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Od počátku svého vzniku poskytuje také okamžitou pomoc v nouzi dětem a ženám v zemích a oblastech postižených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou.

ADRA

Logo ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. ADRA pracuje s lidmi žijícími v chudobě a nouzi za účelem spravedlivé a pozitivní změny prostřednictvím posilujícího partnerství a zodpovědných kroků.

Armáda spásy

Logo Armáda spásy

Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

ISDOC

Logo ISDOC

ISDOC je formát elektronické fakturace, na jehož vývoji ABRA Software pracovala jako člen ICT Unie. Formát umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami.