Ako na skladové ležiaky pred koncom roku

29. 10. 2018
Pred koncom roka každá spoločnosť potrebuje minimalizovať počet položiek, ktoré dlho ležia na sklade bez akéhokoľvek pohybu, prípadne s minimom pohybov. Ako môžete také položky jednoducho nájsť, aby ste ich dokázali ponúknuť v akcii, prípadne definitívne vyradiť? Jednou z možností je použiť štandardný report v agende Skladové reporty – Skladové zásoby bez pohybu, kde vidíte posledný dátum pohybu a stav skladu. Lenže ako dostať filter na konkrétne skladové karty do číselníkov kariet, aby ste ich mohli hromadne zahrnúť napríklad do akciového cenníka? Skúste si na to vytvoriť export ID kariet, ktoré následne použijete ako filter. POZOR: Aby filter jednoducho fungoval, je potrebné mať v zozname maximálne 999 kariet! Inak server ohlási chybu pri obmedzovaní. V prípade obsiahlejších zoznamov, odporúčame obmedzovať vždy len za určité skladové menu a výber vytvoriť viac krát. Najskôr otvorte agendu Skladových reportov – Sklad zásoby bez pohybu a stlačte tlačidlo ďalej. Vytvoríte obmedzenia od kedy do kedy vás karta bez pohybu zaujíma, vhodné skladové doklady, sklady, prípadne obmedzíme len za určitý sortiment. Pokračujte stlačením Ďalej.
Obr 01: Skladové reporty – obmedzenie
Obr 01: Skladové reporty – obmedzenie
Zvoľte Exportovať report a znova potvrďte Ďalej.
Obr 02: Skladové karty – export
Obr 02: Skladové karty – export
Pretože na prvý krát nemáte pravdepodobne žiadny export, ponúkne sa vám prázdny dialóg Exportov, a preto kliknite na tlačidlo „Nový“.
Obr 03: Skladové karty – vytvorenie nového exportu
Obr 03: Skladové karty – vytvorenie nového exportu
Kliknite na štvorec so šípkou a do poľa „Názvu exportu“ doplňte názov. Napríklad „ID kariet ležiakov“.
Obr 04 – Názov exportu
Obr 04 – Názov exportu
Kliknite pravým tlačidlom myši na štvorec „Export“ a zvoľte voľbu „Text“:
Obr 05: Export – pridať text
Obr 05: Export – pridať text
Do položky Text napíšte: a.id in (‘‘
Obr 06: Zadejte a.id in (‘‘
Obr 06: Zadajte a.id in (‘‘
Znova pravým tlačidlom kliknite na „Export“ a zvoľte voľbu tabuľka.
Obr 07: Export – pridať tabuľku
Obr 07: Export – pridať tabuľku
Do poľa Tabuľka vložte jedinú možnosť „MAIN=Sklad - zásoby bez pohybu“
Obr 08: Export – MAIN=Sklad - zásoby bez pohybu
Obr 08: Export – MAIN=Sklad - zásoby bez pohybu
Teraz kliknite prvým tlačidlom na položke tabuľka a zvoľte „Výraz“
Obr 09: Export – pridať výraz
Obr 09: Export – pridať výraz
Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a potom zvoľte „Edituj“:
Obr 10: Editovanie výrazu
Obr 10: Editovanie výrazu
Tu vložte výraz: ',' + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)  Aby ste si ho nemuseli pamätať spamäti je možné v nápovede zadať „nxq“. Nezabudnite pred funkciou dať čiarku obalenú apostrofmi a znak „+“. Všetko potvrďte tlačidlom „OK“:
Obr 11: Zadání výrazu ',' + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)
Obr 11: Zadanie výrazu ',' + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)
Posledným krokom vo vytváraní exportu je opäť vloženie textu:
Obr 12: Export – pridať text
Obr 12: Export – pridať text
Bude to len pravá guľatá zátvorka „)“ a uložiť export:
Obr 13: Vloženie ) do poľa Text
Obr 13: Vloženie ) do poľa Text
Po stlačení Exportovať sa program spýta kam. Potvrďte východiskovú voľbu „Asociovaný program“ alebo Otvoriť v agende Editor.
Obr 14: Otevriť v asociovanom programe
Obr 14: Otvoriť v asociovanom programe
Získate ID skladových kariet ležiakov. Kombináciou kláves Ctrl-A označíte celý obsah a kombináciou Ctrl-C vložíte do bežnej Windows schránky.
Obr 15: Vloženie do schránky
Obr 15: Vloženie do schránky
Otvorte agendu „Skladové karty“ a do položky „Výraz“ vo filtri stlačením Ctrl-V vložte obsah schránky.
Obr 16: Vloženie výrazu
Obr 16: Vloženie výrazu
Po potvrdení získate kompletný zoznam ležiakov, ktorý môžete pre kontrolu porovnať s tlačenou verziou. Takto vybrané ležiaky môžete ďalej pridať do akciového cenníka, celkom zlacnieť, alebo inak rozhodnúť o ich osude.