Aktuality

Ako na skladové ležiaky pred koncom roku

29. 10. 2018
Tipy a triky pre informačný systém ABRA Gen

Pred koncom roka každá spoločnosť potrebuje minimalizovať počet položiek, ktoré dlho ležia na sklade bez akéhokoľvek pohybu, prípadne s minimom pohybov. Ako môžete také položky jednoducho nájsť, aby ste ich dokázali ponúknuť v akcii, prípadne definitívne vyradiť?

Jednou z možností je použiť štandardný report v agende Skladové reporty – Skladové zásoby bez pohybu, kde vidíte posledný dátum pohybu a stav skladu. Lenže ako dostať filter na konkrétne skladové karty do číselníkov kariet, aby ste ich mohli hromadne zahrnúť napríklad do akciového cenníka?

Skúste si na to vytvoriť export ID kariet, ktoré následne použijete ako filter.

POZOR: Aby filter jednoducho fungoval, je potrebné mať v zozname maximálne 999 kariet! Inak server ohlási chybu pri obmedzovaní. V prípade obsiahlejších zoznamov, odporúčame obmedzovať vždy len za určité skladové menu a výber vytvoriť viac krát.

Najskôr otvorte agendu Skladových reportov – Sklad zásoby bez pohybu a stlačte tlačidlo ďalej.

Vytvoríte obmedzenia od kedy do kedy vás karta bez pohybu zaujíma, vhodné skladové doklady, sklady, prípadne obmedzíme len za určitý sortiment. Pokračujte stlačením Ďalej.

Obr 01: Skladové reporty – obmedzenie
Obr 01: Skladové reporty – obmedzenie

Zvoľte Exportovať report a znova potvrďte Ďalej.

Obr 02: Skladové karty – export
Obr 02: Skladové karty – export

Pretože na prvý krát nemáte pravdepodobne žiadny export, ponúkne sa vám prázdny dialóg Exportov, a preto kliknite na tlačidlo „Nový“.

Obr 03: Skladové karty – vytvorenie nového exportu
Obr 03: Skladové karty – vytvorenie nového exportu

Kliknite na štvorec so šípkou a do poľa „Názvu exportu“ doplňte názov. Napríklad „ID kariet ležiakov“.

Obr 04 – Názov exportu
Obr 04 – Názov exportu

Kliknite pravým tlačidlom myši na štvorec „Export“ a zvoľte voľbu „Text“:

Obr 05: Export – pridať text
Obr 05: Export – pridať text

Do položky Text napíšte: a.id in (‘‘

Obr 06: Zadejte a.id in (‘‘
Obr 06: Zadajte a.id in (‘‘

Znova pravým tlačidlom kliknite na „Export“ a zvoľte voľbu tabuľka.

Obr 07: Export – pridať tabuľku
Obr 07: Export – pridať tabuľku

Do poľa Tabuľka vložte jedinú možnosť „MAIN=Sklad – zásoby bez pohybu“

Obr 08: Export – MAIN=Sklad - zásoby bez pohybu
Obr 08: Export – MAIN=Sklad – zásoby bez pohybu

Teraz kliknite prvým tlačidlom na položke tabuľka a zvoľte „Výraz“

Obr 09: Export – pridať výraz
Obr 09: Export – pridať výraz

Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a potom zvoľte „Edituj“:

Obr 10: Editovanie výrazu
Obr 10: Editovanie výrazu

Tu vložte výraz: ‚,‘ + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)  Aby ste si ho nemuseli pamätať spamäti je možné v nápovede zadať „nxq“. Nezabudnite pred funkciou dať čiarku obalenú apostrofmi a znak „+“. Všetko potvrďte tlačidlom „OK“:

Obr 11: Zadání výrazu',' + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)
Obr 11: Zadanie výrazu ‚,‘ + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)

Posledným krokom vo vytváraní exportu je opäť vloženie textu:

Obr 12: Export – pridať text
Obr 12: Export – pridať text

Bude to len pravá guľatá zátvorka „)“ a uložiť export:

Obr 13: Vloženie ) do poľa Text
Obr 13: Vloženie ) do poľa Text

Po stlačení Exportovať sa program spýta kam. Potvrďte východiskovú voľbu „Asociovaný program“ alebo Otvoriť v agende Editor.

Obr 14: Otevriť v asociovanom programe
Obr 14: Otvoriť v asociovanom programe

Získate ID skladových kariet ležiakov. Kombináciou kláves Ctrl-A označíte celý obsah a kombináciou Ctrl-C vložíte do bežnej Windows schránky.

Obr 15: Vloženie do schránky
Obr 15: Vloženie do schránky

Otvorte agendu „Skladové karty“ a do položky „Výraz“ vo filtri stlačením Ctrl-V vložte obsah schránky.

Obr 16: Vloženie výrazu
Obr 16: Vloženie výrazu

Po potvrdení získate kompletný zoznam ležiakov, ktorý môžete pre kontrolu porovnať s tlačenou verziou.

Takto vybrané ležiaky môžete ďalej pridať do akciového cenníka, celkom zlacnieť, alebo inak rozhodnúť o ich osude.


Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK