Tipy a triky

Čo je to saldokonto a ako s ním pracovať v systéme ABRA Gen

20. 7. 2023
Účtovníctvo

Práca s účtovnou knihou, v ktorej evidujete pohľadávky a záväzky na účtoch jednotlivých dodávateľov a odberateľov, je každodennou povinnosťou účtovníka. Naučíme vás pracovať s účtovnou knihou v systéme ABRA Gen.

Čo je saldokonto?

Saldokonto je účtovný denník, ktorý zobrazuje zostatky jednotlivých účtov podľa skupín účtovných prípadov. Skupiny účtovných prípadov sa vytvárajú na základe párovacích znakov, ktoré prepájajú doklady patriace k sebe. Napríklad prijatá faktúra a jej platba majú rovnaký párovací znak a tvoria jednu skupinu. Saldokonto umožňuje sledovať, či sú skupiny vyrovnané, t. j. či je zostatok účtu pre danú skupinu nulový. Saldokonto slúži na kontrolu a prehľadnosť účtovníctva.

Saldokonto pre začiatočníkov

V prvej časti návodu pre začiatočníkov sa dozviete, ako používať párovanie dokumentov v systéme ABRA Gen. Vysvetlí, čo je párovanie dokladov, ako funguje, aké sú jeho výhody a ako sa vykonáva v rôznych situáciách. Na príklade prijatej faktúry a jej úhrady ukáže, ako sa vytvárajú saldokontné skupiny podľa párovacích znakov a ako sa zobrazujú v účtovnom denníku. Popisuje tiež, aké sú obmedzujúce podmienky pre správny výpis saldokonta.

Ako pracovať so saldokontom pre stredne pokročilých

V druhom návode uvedieme, ako používať agendu Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa párovacích znakov. Postup si nekladie za cieľ naučiť používateľa všetko, pretože možnosti využitia sú veľké a závisia od postupov účtovania v jednotlivých firmách, ale mal by pomôcť pri prvotnej orientácii v agende, pretože je na prvý pohľad zložitá.

Ako pracovať so saldokontom pre pokročilých

V poslednej časti vás naučíme používať agendu Saldokonto - účtovný denník súvsťažne podľa párovacích znakov, ak chcete párovať stranu MD a D samostatne. Predpokladá sa, že už máte jasno v tom, čo agenda zobrazuje a ako s ňou v základoch pracovať.