Tipy a triky

Prispôsobte si ABRA Gen svojim potrebám. Využite definovateľné položky.

13. 4. 2023

ABRA Gen umožňuje vytvoriť si vlastné definovateľné položky rôznych typov a vlastností. Tie je potom možné využívať na návrh vlastných definovateľných formulárov alebo vlastných variantných formulárov a následne na zadávanie dát k záznamom v príslušných agendách, ktoré danú funkcionalitu podporujú. Týmto spôsobom je možné si do záznamov pridávať akékoľvek údaje, ktoré vám chýbajú.

Pri vytváraní nových položiek je dôležité dať si pozor na jednotné názvy. Nie je vhodné, keď sa rovnaké položky volajú inak napríklad na faktúre a inak na dodacích listoch. V definícii položky odporúčame využívať tzv. X položku, ktorá tabuľku konkrétneho záznamu rozšíri o jeden stĺpec.

Pracovať je možné aj s dátami z používateľsky definovateľných číselníkov. Rovnako je potrebné zvážiť či umožniť filtrovať dáta používateľom podľa položiek, alebo ich využiť ako databázové indexy.

Ako vytvoriť definovateľnú položku

Vytvorenie používateľsky definovateľnej položky nie je zložité, ale je potrebné dodržať niekoľko zásad pri ich vytváraní. Pripravili sme pre vás prehľadný návod, kde vám popíšeme najprv tieto zásady pre vytváranie používateľsky definovateľných položiek, prejdeme si postup vytvorenia týchto položiek a následne spôsob ich pridania na variantný vstupný formulár a definovateľný formulár.