Aktuality

Kapacitné plánovanie vo výrobe

22. 11. 2019
Kapacitné plánovánie výroby v informačnom systéme

Efektivita výrobného procesu do značnej miery závisí na dobrom plánovaní kapacít. S maximálnym využitím výrobných zdrojov vám pomôže moderné kapacitné plánovanie v informačnom systéme ABRA Gen.

Čo je kapacitné plánovanie

Jedná sa o systém plánovania výrobných činností do kapacitnej siete tak, aby tieto činnosti boli realizovateľné. Výrobné zdroje sú v ABRA Gen označované ako Kapacitné jednotky. V skutočnom svete ich predstavujú stroje, výrobné linky, tímy pracovníkov apod. Sú organizované do pracovísk, priradzujú sa im zmeny a systém má vždy prehľad o ich dostupnosti pre výrobu.

Čo je kapacitná sieť

Pre plánovanie sa využíva tzv. kapacitná sieť, ktorú si je možné predstaviť ako diár alebo štvorčekový papier vyjadrujúci dostupnosť jednotlivých výrobných zdrojov v čase. Pre kapacitnú sieť je možné definovať jednak stále pravidlá, jednak rôzne výnimky, ako je dočasné vyradenie stroja z prevádzky alebo naopak navýšenie kapacity prác brigádnikov.

Príklad kapacitnej siete
Príklad kapacitnej siete

Ako zaznamenávať výrobné činnosti

Najprv je nutné definovať technologické postupy výrobných príkazov, ktoré hovoria, čo sa má robiť, na akom pracovisku a ako dlho tá ktorá činnosť trvá. Podľa nich systém začne plniť kapacitnú sieť tak, aby bolo možné výrobu realizovať. Systém pritom počíta ešte s ďalšími definovanými pravidlami a skutočnosťami. Každá činnosť vyžaduje k realizácii splnenie určitých podmienok, napr. musí rešpektovať, že operácie majú určitú chronologickú postupnosť. Systém dokáže rozpoznať následné operácie a podľa závislostí všetko naplánovať tak, aby operácie zostali v správnom poradí.

Príklad: Keď varíte guláš, nemôžete meniť poradie technologického postupu a najprv hodiť cibulu na panvicu a potom ju krájať.

Kompetencie kapacitných jednotiek

Kapacitným jednotkám je možné priraďovať kompetencie, tzn. čo dokážu urobiť, prípadne v akom rozsahu to dokážu urobiť. Pri plánovaní systém v rámci pracoviska sám určuje, ktoré kapacitné jednotky využije s ohľadom na ich konkrétne kompetencie.

Príklad: Strojná dielňa má tri stojanové vŕtačky. Jedna vŕta diery o priemere 0-20 mm, druhá 0-30 mm a tretia až 50 mm. Na operáciu vŕtania je potom možné určiť nárok na kompetenciu stroja. Teda napr. potrebujem vŕtať 25 mm.

Plánovanie podľa disponibility materiálu

Každá operácia je závislá na dodaní materiálu. ABRA Gen dokáže pri plánovaní operácií zistiť zoznam skladových kariet, ktoré sú k danej činnosti potrebné. Pod plánom zostaví pomocou SCM vývoja časovú os disponibility všetkým materiálom. Začína väčšinou stavom skladu, ďalej sú v ňom reflektované objednávky a ich predpokladané dodanie. Časová os materiálu ukazuje, kedy bude požadované množstvo dostupné. Podľa toho potom systém naplánuje výrobu.

Kapacitné plánovanie podľa disponibility materiálu
Kapacitné plánovanie podľa disponibility materiálu

Vlastnosti operácií pre optimálny plán

Na operáciách technologických postupov je možné špecifikovať viacero vlastností, ktoré plánu hovoria, ako operácie zaplánovať. Môže to byť napr. miera súčinnosti, ktorá umožní rozdeliť činnosť na viac kapacitných jednotiek. Alebo povolenie, že je možné činnosť prerušiť inou činnosťou a aký je najmenší nepretržitý úsek, teda najmenšia súvislá voľná kapacita.

Metódy plánovania

Rozlišujeme dve základné metódy plánovania:

 • Dopredné
  Systém hľadá najbližší termín s voľnou kapacitou a podmienkami pre prvú operáciu, nasledujú ďalšie operácie až do skončenia výrobnej činnosti.
 • Dozadné
  Najskôr sa stanoví termín dokončenia výrobnej činnosti a systém hľadá voľné kapacity a stanoví začiatok výroby tak, aby bol termín splnený.

Plánovanie do obmedzených a neobmedzených kapacít

Plánovacia metóda do obmedzených kapacít určuje, že jednu kapacitnú jednotku (štvorček v kapacitnej sieti) je možné využiť len pre jednu výrobnú činnosť. Naopak plánovanie do neobmedzených kapacít dovoľuje opakované využitie už raz využitej kapacity. To sa vám môže hodiť v prípade, že potrebujete zaplánovať prioritný doklad a miesta preťaženej kapacity vyriešite ručne posunom operácií alebo navýšením kapacít.

Výsledky plánu

 1. Grafická prezentácia plánu – vyplnená kapacitná sieť.
Grafická prezentácia plánu
Grafická prezentácia plánu
 • Zoznam zaplánovaných dokladov so súhrnnou informáciou, či sú všetky činnosti daného príkazu zaplánované v poriadku.
 • Zoznam naplánovaných dokladov
  Zoznam naplánovaných dokladov
 • Súhrnné štatistické údaje vyjadrujúce efektivitu zostaveného plánu.
 • Štatistické údaje
  Štatistické údaje
 • Fronta práce v agende Dielenský plán. Pre dané pracovisko je návodom, na čom má aktuálne pracovať.
 • Fronta práce
  Fronta práce
 • Informácie pre ďalšie agendy v systéme ABRA Gen. Vďaka tomu má systém vždy aktuálne dáta z výroby a môže včas objednať potrebný materiál, vystaviť dodací list, faktúru apod.