O produktech

Podpora mezinárodních znaků v ABRA Gen

4. 4. 2022

Systém ABRA Gen neustále vyvíjíme a doplňujeme o nové funkcionality tak, aby se vám s ním lépe pracovalo a dokázal pokrýt všechny vaše potřeby. Proto jsme pro ABRA Gen připravili plnohodnotnou podporu znaků v Unicode, která usnadní práci v technickém i mezinárodním prostředí.

Vydání Unicode verze plánujeme na duben 2022. Již do legislativní verze 22.0 jsme přidali určité kontrolní mechanismy, které vám pomohou lépe se připravit na následný update. Přechod na legislativní verzi 22.0 je také nezbytný pro update všech následujících verzí.

Časový plán

TermínVerze ABRA GenFunkce
prosinec 202122.0kontrola databáze
duben 202222.1nasazení verze s Unicode

Jak začít?

Před updatem na Unicode verzi 22.1 je nutné nejprve nainstalovat update na legislativní verzi 22.0, která ještě žádné změny týkající se přechodu na Unicode neprovádí. Tato verze obsahuje pouze kontrolní mechanismy, které vás v rámci spuštění instalátoru provedou nezbytnou kontrolou a zobrazí výsledky. Z výsledku kontroly získáte informaci, zda update na Unicode verzi 22.1 bude bezpodmínečně nutné předem ověřit v testovacím spojení, nebo vaše ABRA Gen neobsahuje významné změny a update by měl proběhnout bez problému jako při předešlých aktualizacích. Podrobnosti o výsledcích naleznete v online nápovědě.

Update na verzi 22.1

Přechod na Unicode verzi doporučujeme nepodcenit a vhodně naplánovat. Protože se jedná o významnou technologickou novinku, připravili jsme pro vás Průvodce pro databázi Firebird, který vás celým procesem provede. Jestliže využíváte databázi Oracle nebo MSSQL, prostudujte si Metodickou příručkou, kde najdete všechny potřebné informace a doporučení.

Před spuštěním aktualizace je nutné provést kompletní zálohu celého adresáře s nainstalovanou ABRA Gen a provést zálohu všech spojení (zálohu databáze/databází). Součástí instalátoru verze 22.1 je nástroj Průvodce přechodem na Unicode verzi ABRA Gen. Tento průvodce vám pomůže projít aktualizací na Unicode verzi ABRA Gen na jednotlivých databázových serverech a operačních systémech. Více informací naleznete v online nápovědě.

Doporučené kroky před update na Unicode verzi 22.1

  • Seznamte se prosím s Metodickou příručkou, kde najdete všechny potřebné informace k instalaci a také řešení případných problémů.
  • Update může být časově velmi náročný, doporučujeme proto vyhradit si na něj dostatek času.
  • S ohledem na přechod z kódování Windows 1250 na Unicode velmi doporučujeme provést nejprve update v testovacím prostředí.
  • Následně otestujte, že všechny důležité funkce, které používáte jsou plně funkční a teprve poté proveďte update produkční verze.
  • Před provedením update produkčního prostředí proveďte zálohu nejen databáze a repozitoře, ale i celé složky s nainstalovaným systémem ABRA Gen.
  • Pokud při update narazíte na problémy, kontaktujte prosím svého konzultanta.

Co je Unicode?

Unicode je technická norma užívaná v oblasti výpočetní techniky. Definuje jednotnou znakovou sadu a konzistentní kódování znaků pro reprezentaci a zpracovávání textů použitelné pro většinu písem a jazyků používaných v současnosti na Zemi.

Co přináší podpora Unicode v ABRA Gen?

  • Možnost zadávat například čínské znaky nebo azbuku přímo do ABRA Gen.
  • Už žádné složité obcházení přes uživatelsky definovatelné položky.
  • Zjednodušení práce s mezinárodními e-shopy a zahraničními zákazníky či zaměstnanci.
  • Snazší import dat z jiných systémů.