Blog

V krizi firmám pomáhají chytré technologie Průmyslu 4.0

17. 6. 2022
Automatizace výrobní haly

Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo již tradiční Analýzu českého průmyslu 2/2022, kterou veřejnosti představilo na začátku června v rámci konání Národního průmyslovém summitu. Analýza vychází z dat získaných během 237 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu.

Polovina výrobních firem (49 %) bude letos více investovat do nových technologií, a to v průměru o 15 %. I přes nepříznivé období, kdy výrobním firmám rapidně rostou náklady a většina z nich (65 %) očekává v tomto roce snížení své ziskovosti, si ředitelé uvědomují nutnost investic jako nezbytnou podmínku přežití své firmy v neustále rostoucí světové konkurenci.

Digitální technologie pomáhají firmám překonat globální krize. V praxi se nejvíce osvědčila možnost komunikovat se zákazníky na dálku, technologie pro monitoring spotřeby energie a její optimalizaci a nástroje umožňující zefektivnění uspořádání skladů a výrobních prostor. Největší přínos aktuálně firmy vidí ve využití analytiky velkých dat, 3D tisku a v nasazení robotů do výroby.

Turbulentní doba způsobila, že míra, v níž budou výrobní firmy v tomto roce investovat do inovací, se velmi liší. Přes veškeré problémy s cash-flow si většina ředitelů uvědomuje důležitost investic pro zvýšení konkurenceschopnosti své firmy a polovina z nich (49 %) potvrdila, že v tomto roce zvýší objem svých investic, a to v průměru o 15 %.

„Investice, které mají smysl a jasnou návratnost, je potřeba dělat v jakékoliv době. Nejúspěšnější firmy nejvíce investují právě v době krize, což jim dává náskok před konkurencí v podobě lepší technologie, modernějšího vybavení či efektivnějších výrobních postupů. Samozřejmě pokud jsou investice financovány bankami, mohou být problémem vysoké úroky, čehož jsme teď svědky. Zdroje pro financování investic si lze zajistit ale i jinak. Například vstupem investora, ať už privátního nebo prostřednictvím burzy,“ radí firmám v obtížné situaci Jaroslav Řasa, zakladatel společnosti ABRA Software, která je českým lídrem na trhu digitálního softwaru.

Celou analýzu si můžete přečíst na webu Národního centra Průmyslu 4.0.

Titulní strana Analýzy českého průmyslu q2 2022

Zdroj: BUREŠOVÁ, A. V krizi pomáhají chytré technologie Průmyslu 4.0. [online]. Praha: NCP 4.0. Vydáno 6.6.2022. Dostupné na www.