Blog

V kríze pomáhajú firmám inteligentné technológie Priemyslu 4.0

12. 7. 2022
Výrobná hala. Systém pre riadenie výroby

Národné centrum Priemyslu 4.0 pripravilo už tradičné Analýzu českého priemyslu 2/2022, ktorú predstavilo verejnosti na začiatku júna v rámci konania Národného priemyselného summitu. Analýza vychádza z dát získaných počas 237 rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných spoločností českého priemyslu.

Polovica výrobných firiem (49 %) bude tento rok viac investovať do nových technológií, a to v priemere o 15 %. Aj napriek nepriaznivému obdobiu, kedy výrobným firmám rapídne rastú náklady a väčšina z nich (65 %) očakáva v tomto roku zníženie svojej ziskovosti, si riaditelia uvedomujú nutnosť investícií ako nevyhnutnú podmienku prežitia svojej firmy v neustále rastúcej svetovej konkurencii.

Digitálne technológie pomáhajú firmám prekonať globálne krízy. V praxi sa najviac osvedčila možnosť komunikovať so zákazníkmi vzdialene, technológie pre monitoring spotreby energie a jej optimalizáciu a nástroje umožňujúce zefektívnenie usporiadania skladov a výrobných priestorov. Najväčší prínos aktuálne firmy vidí vo využití analytiky big data, 3D tlače a v nasadení robotov do výroby.

Turbulentná doba spôsobila, že miera, v ktorej budú výrobné firmy v tomto roku investovať do inovácií, sa dosť líši. Napriek všetkým problémom s cash-flow si väčšina riaditeľov uvedomuje dôležitosť investícií pre zvýšenie konkurencieschopnosti svoje firmy a polovica z nich (49 %) potvrdila, že v tomto roku zvýši objem svojich investícií, a to v priemere o 15 %.

„Investície, ktoré majú zmysel a jasnú návratnosť, je potrebné robiť v akejkoľvek dobe. Najúspešnejšie firmy najviac investujú práve v čase krízy, čo im dáva náskok pred konkurenciou v podobe lepšej technológie, modernejšieho vybavenia či efektívnejších výrobných postupov. Samozrejme, pokiaľ sú investície financované bankami, môžu byť problémom vysoké úroky, čoho sme i teraz svedkami. Zdroje pre financovanie investícií si možno zaistiť ale aj inak. Napríklad vstupom investora, či už privátneho alebo prostredníctvom burzy,“ radí firmám v ťažkej situácii Jaroslav Řasa, zakladateľ spoločnosti ABRA Software, ktorá je českým a slovenským lídrom na trhu digitálneho softvéru.

Celú analýzu si môžete prečítať na webe Národného centra Priemyslu 4.0.

Analýza českého priemyslu

Zdroj: BUREŠOVÁ, A. V krizi pomáhají chytré technologie Průmyslu 4.0. [online]. Praha: NCP 4.0. Vydáno 6.6.2022. Dostupné na www.