Aktuality

Změny pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

18. 3. 2020
Změny pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo financí připravilo několik daňových změn v souvislosti se šířením koronaviru. U tzv. Liberačního daňového balíčku jde v zásadě o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a promíjí se některé poplatky či pokuty. Podívejte se, jaké konkrétní změny jsou aktuálně v platnosti.

Hlavním účelem těchto opatření je usnadnit lidem překlenutí nouzového stavu, který už sám o sobě obsahuje obrovskou ekonomickou, ale hlavně duševní zátěž.

Prodlužuje se termín odevzdání daňového přiznání do 1. července 2020

Všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) je umožněno podat přiznání k dani z příjmů a taktéž uhradit tuto daň bez jakýchkoliv sankcí až o tři měsíce později. Navíc není nutné jakkoliv prokazovat souvislost s aktuálním stavem způsobeným pandemií koronaviru.

Vedle ulehčení jde samozřejmě i o zmírnění koncentrace lidí na finančních úřadech a poštách.

Prominutí správních poplatků

Bude prominut správní poplatek ve výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně, o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s koronavirem. Týká se žádostí podaných až do 31. července 2020.

Prominutí pokut za opožděné tvrzení daně

Promíjí se pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně. Zde je potřeba prokázat důvody jakkoliv související s koronavirem. Nejčastěji se může v praxi jednat o účetní nebo jiného klíčového zaměstnance při onemocnění nebo umístění v karanténě, což mohlo znemožnit plnění daňových povinností.

Prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení

Hromadě se prominou pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Zde není nutnost prokazovat souvislost s koronavirem.

Současně bude také ze strany Generálního finančního ředitelství vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

3. a 4. vlna EET

Zde aktuálně není ze zákona možný odklad, účinnost zůstává k 1. květnu 2020. Finanční a Celní správa by však měla od 1. května po dobu tří měsíců plnit výhradně poradní funkci a působit s maximální benevolencí.

V praxi by to opět mělo znamenat, že nebudou po tuto dobu hrozit žádné sankce pro ty živnostníky a podnikatele, kteří se kvůli koronaviru nestihnou na EET připravit včas.

Aktuální informace naleznete vždy na webech Finanční správy a Ministerstva financí.

Zdroj: Ministerstvo financí