Aktuality

Automatické spouštění agend v systému ABRA Gen

29. 8. 2017

Uživatelé systému ABRA Gen velmi často používají každý den stejné agendy ze systému ABRA Gen. Obchodníci většinou Adresář firem, Faktury vydané, Objednávky přijaté a Zálohové listy; skladníci zase Skladové karty, Dodací listy, Příjemky, Převodky. Jak způsobit, aby se po každém přihlášení do systému spouštěly požadované agendy (navíc s filtrem často používaného omezení)?

Vyberte si v seznamu agend tu, kterou chcete spustit při každém spuštění systému. Na ikoně agendy stiskněte pravé tlačítko myši a zvolit Přidat do složky po spuštění.

Automatické spouštění agend - 01

Vypněte systém a opět ho spusťte. Po přihlášení bude agenda automaticky spuštěna. V Našem případě se ihned otevře adresář firem.

Když přidáte faktury vydané a budete zároveň chtít, aby se otevřel seznam nezaplacených faktur po splatnosti, stačí v záložce omezení zvolit volbu Výchozí.

Automatické spouštění agend - 02

Pokud budete požadovat, aby se Faktury vydané otevřely ještě jednou s omezením za faktury z aktuálního období, najeďte kurzorem na požadované omezení a z menu Agendy zvolte Vytvořit zástupce

Poznámka: Dvojí otevření stejné agendy ve spuštěném systému nevyžaduje další licenci.

Automatické spouštění agend - 03

Následně vyberte z otevřeného dialogu Faktury vydané – podle omezení Za aktuální období.

Automatické spouštění agend - 04

Nový zástupce agendy se objeví v záložce Oblíbené položky, ze které jej přesuňte do složky Po spuštění. Vyberte ve stromové struktuře menu záložku Oblíbené položky, stiskněte pravé tlačítko myši na ikonce a zvolte Vyjmout nebo Kopírovat – lze používat i klávesové zkratky Ctrl-X nebo Ctrl-C.

Automatické spouštění agend - 05

Následně přejděte do složky Po spuštění a zvolte Vložit. I zde můžete použít klávesou zkratku: Ctrl-V.

Automatické spouštění agend - 06

Jestliže budete potřebovat odstranit iagendu ze záložky Po spuštění, označte ji a stiskněte klávesu Delete nebo zvolte menu Smazat.

Automatické spouštění agend - 07

TIP: Potřebujete výchozí omezení nebo automatické spuštění agend dočasně vypnout a spustit systém ABRA Gen bez otevřených agend? Prostudujte si tip Rychlé spuštění systému ABRA Gen.