Nechte nové technologie pracovat za vás.

Získáte čas, prostor, nové funkce i přehledné informace – důležité ingredience pro své podnikání.

Informace z BI na smartwatch

Inovativní nástroje a pokročilé technologie umožňují posunout podnikání na novou úroveň. S nimi přichází vysoká míra automatizace a propojení věcí, aplikací i jednotlivých řešení, stejně jako vylepšení ochrany dat a významné snížení nákladů díky cloudovým službám.

Pokrok ve světě firemního softwaru může pomáhat i ve vaší firmě. Držíme krok s nejnovějšími trendy, abyste mohli podnikat naplno.

Digitalizace firmy

Automatizujte svoji firmu od objednávek přes výrobu až po expedici.

Chcete znát 5 důvodů, proč digitalizovat svoji firmu?

Dozvíte se, jak:

 • snížit náklady, zvýšit produktivitu a jak úsporněji nakládat se zdroji i s přírodou;
 • získat náskok před konkurencí a zrychlit manažerské rozhodování.

IOT

Objevte svět internetu věcí

Potřebujete sledovat data ve firemních procesech i mimo firmu a automatizovat operace?

Využijte:

 • Propojení a komunikaci věcí s informačním systémem.
 • Analýzu dat v souvislostech, vysokou míru automatizace.

API

Snadný přenos dat a propojení různých systémů

Předáváte data složitě mezi systémy, které by bylo lepší propojit?

Využijte:

 • Automatizované propojování a aktualizace softwaru, aplikací a zařízení s informačním systémem.
 • Úsporu času a zdrojů, méně chyb, automatizace procesů.
 • Funkce dostupné on-line, snadno, rychle a přehledně.

BI

Vizualizace dat a business intelligence

Chcete mít vždy přehled o chodu firmy v reálném čase?

Využijte:

 • Rychlé, správné a efektivní rozhodování díky přehledné vizuální analýze dat přímo v informačním systému.
 • Informace v souvislostech, v reálném čase a bez zpoždění, dostupné odkudkoliv.
 • Efektivní práci s daty z ABRA Gen i dalších zdrojů.

GDPR

Precizní ochrana (nejen) osobních údajú

Potřebujete efektivní ochranu osobních dat, která vyhoví nejen požadavkům nařízení GDPR?

Využijte:

 • Informací o tom, která data ve firmě bude třeba chránit a jak.
 • Pokročilou ochranu osobních údajů podle nové legislativy.
 • Evidence všech právních titulů k uchování a zpracování osobních dat.
 • Generování zákonem požadované dokumentace a možnost smazání údajů.

TESTBED

Technologie ve službách průmyslu 4.0

Potřebujete lépe využít finanční zdroje i lidskou práci?

Využijte:

 • Simulace celých výrobních procesů ve virtuálním prostředí.
 • Moderní technologie ve výrobní praxi propojené páteřním ERP systémem ABRA Gen.
 • Testovací prostředí pro Průmysl 4.0, optimalizace operací a postupů – získáte tak úsporu času i nákladů ve výrobě.

CLOUD

ABRA Gen online

Vadí vám, že servery stojí mnoho peněz, rychle zastarávají a fungování firmy ohrožují výpadky systému?

Využijte:

 • Plně optimalizovaný, vždy aktualizovaný cloud pro provoz ABRA Gen.
 • Data v bezpečí, minimalizace času, nákladů i starostí.