Nechajte nové technológie pracovať za vás.

Získate čas, priestor, nové funkcie aj prehľadné informácie – dôležité ingrediencie pre svoje podnikanie.

Informácie z BI na smartwatch

Inovatívne nástroje a pokročilé technológie umožňujú posunúť podnikanie na novú úroveň. S nimi prichádza vysoká miera automatizácie a pripojenia vecí, aplikácii aj jednotlivých riešení, rovnako ako vylepšení ochrany dát a významné zníženie nákladov vďaka cloudovým službám.

Pokrok vo svete firemného softwaru môže pomáhať aj vo vašej firme. Držíme krok s najnovšími trendami, aby ste mohli podnikať naplno.

Digitalizácia firmy

Automatizujte svoju firmu od objednávok cez výrobu až po expedíciu.

Chcete poznať 5 dôvodov, prečo digitalizovať svoju firmu?

Dozviete sa, ako:

 • znížiť náklady, zvýšiť produktivitu a ako úspornejšie nakladať so zdrojmi aj s prírodou;
 • získať náskok pred konkurenciou a zrýchliť manažérske rozhodovanie.

IOT

Objavte svet internetu vecí

Potrebujete sledovať dáta vo firemných procesoch aj mimo firmu a automatizovať operácie?

Využite:

 • Prepojenie a komunikáciu vecí s informačným systémom.
 • Analýzu dát v súvislostiach, vysokú mieru automatizácie.

API

Ľahký prenos dát a prepojenie rôznych systémov

Presúvate dáta zložito medzi systémami, ktoré by bolo lepšie prepojiť?

Využite:

 • Automatizované prepojovanie a aktualizácie softwaru, aplikácii a zariadení s informačným systémom.
 • Úsporu času a zdrojov, menej chýb, automatizácie procesov.
 • Funkcie dostupné on-line, ľahko, rýchlo a prehľadne.

BI

Vizualizácia dát a business intelligence

Chcete mať vždy prehľad o chode firmy v reálnom čase?

Využite:

 • Rýchle, správne a efektívne rozhodovanie vďaka prehľadnej vizuálnej analýze dát priamo v informačnom systéme.
 • Informácie v súvislostiach, v reálnom čase a bez omeškania, dostupné odkiaľkoľvek.
 • Efektívna práca s dátami z ABRA Gen aj ďalších zdrojov.

GDPR

Precízna ochrana (nielen) osobných údajov

Potrebujete efektívnu ochranu osobných údajov, ktorá vyhovie nielen požiadavkám nariadenia GDPR?

Využite:

 • Informácie o tom, ktoré dáta vo firme bude potreba chrániť a ako.
 • Pokročilú ochranu osobných údajov podľa novej legislatívy.
 • Evidenciu všetkých právnych titulov k uchovaniu a zapracovaniu osobných dát.
 • Generovanie zákonom požadovanej dokumentácie a možnosť zmazania údajov.

TESTBED

Technológia v službách priemyslu 4.0

Potrebujete lepšie využiť finančné zdroje aj ľudskú prácu?

Využite:

 • Simulácie celých výrobných procesov vo virtuálnom prostredí.
 • Moderné technológie vo výrobnej praxi prepojené ERP systémom ABRA Gen.
 • Testovacie prostredie pre Priemysel 4.0, optimalizácia operácii a postupov – získate tak úsporu času aj nákladov vo výrobe.

CLOUD

ABRA Gen online

Vadí vám, že servery stoja mnoho peňazí, rýchlo zastarávajú a fungovanie firmy ohrozujú výpadky systému?

Využite:

 • Plne optimalizovaný, vždy aktualizovaný cloud pre prevádzku ABRA Gen.
 • Dáta v bezpečí, minimalizácia času, nákladov aj starostí.