Internet vecí – ABRA Gen IoT Platform

Vyššie zisky. Nové príležitosti. Lepšie služby. Objavte svet IoT.

Budova - ilustračné fotografie

Svet okolo nás je plný vecí, ktoré sú nositeľom informácií. Majú svoju hmotnosť, teplotu, vibrácie, zloženie, mieru opotrebenia atď. S využitím prvkov internetu vecí (snímačov a akčných prvkov, pripojených rádiovým signálom na diaľku, často bez nutnosti napájania) je možné merať, dáta ukladať a využiť pre ďalšie rozhodovanie.

A to nie je všetko. Dáta je možné prepojiť s informačným systémom, analyzovať ich a dávať do súvislostí so všetkým, čo je v ňom už zadané.

Naviac môžete vďaka definovateľným pravidlám vykonávať automatické kroky – stlmiť teplotu v sklade, vymeniť vzduch, odoslať upozornenie obsluhe a pod. Tie prinášajú konkrétne zlepšenie, napríklad zvýšenie trvanlivosti, zlepšenie výkonnosti, zníženie prestojov a úsporu času.

S ABRA riešením IoT objavíte svet prepojených informácií, v ktorom dostanete správne odpovede na kľúčové otázky.

Prínosy ABRA IoT Platform

 • Prepojenie objektov a údajov v informačnom systéme ABRA Gen priamo s informáciami z čidiel a vecí.
 • Vytvára integračnú platformu nezávislú od dodávateľov snímačov.
 • Uchováva a spracováva údaje v realtime databáze, odkiaľ predáva agregované údaje a informácie o udalostiach do ABA Gen.
 • Informácie sa nachádzajú priamo v systéme – napríklad na skladovej karte tovaru môžete vidieť graf priebehu teploty v sklade, otrasy počas prepravy alebo len informácie, v prípade ak boli prekročené zadané podmienky prepravy a skladovania.

Dostatočné množstvo správnych informácií znižuje podnikateľské riziko a znižuje plytvanie časom a prostriedkami.

ABRA IoT in action
Logo ABRA IoT in action

Zariadenie vyvinuté v ABRA Software pre nastavenie a testovanie funkcií IoT vo firmách.

Chcete počuť konkrétne scenáre?

Tu sú:

 • Sledovanie zapožičaných vecí. Firma, ktorá požičiava stroje, na ne nainštaluje akcelerometre s GPS lokáciou. Do systému tak pritečú dáta, ktoré poukazujú na nezrovnalosti – prístroj si požičal niekto iný, ​​je v nepretržitej prevádzke dlhšie, než by mal byť…
 • Monitorovanie čerstvého vzduchu. Senzor oxidu uhličitého sa nainštaluje v miestnostiach na rôznych pracoviskách. Keď sa zvýši nad stanovené množstvo, systém vyšle upozornenie, že je potrebné vyvetrať.
 • Meranie teploty pri preprave tovaru. Vďaka internetu a inteligentným senzorom je možné merať a odoslať teplotu v nákladnom priestore vozidla počas jazdy. Okrem sledovania polohy a stavu objednávky zákazník vidí, že víno, ktoré si objednal, nezamrzlo, alebo  nebolo vystavené príliš vysokej teplote.

Napadají vás další scénáře? Ozvěte se a my vám připravíme řešení na míru.

Technické riešenie IoT

Na to, aby IOT fungovalo, je potrebné poskytnúť 5 základných vecí:

 • Snímač (čidlo alebo software) na meranie konkrétnej hodnoty.
 • Systém ovládačov, pomocou ktorého sa zhromaždené údaje dostanú do vyrovnávacej databázy.
 • V ABRA Software zabezpečíme dodanie driverov zo Siemens, Sigfox a ďalších firiem.
 • Internetové pripojenie prebieha prostredníctvom špecializovaných sietí IoT, pre ktoré je špecifická nízka spotreba energie. Zabezpečíme prenos dát cez siete Sigfox, Simatic, IQRF a MQTT.
 • Real Time databáza v cloude, ktorá dokáže spracovať miliardy dát.
 • V ABRA Software máme vlastné riešenie real-time databázy ABRA IoT Hub, ktorá dáta nielen prijíma a uchováva, ale podľa nastavených pravidiel vie tiež odoslať upozornenie (napríklad spustiť alarm). Súčasne sa rozhodne, ktoré údaje odošle do informačného systému.
 • API, ktoré spája databázu s informačným systémom.
 • V ABRA Software máme vlastné riešenie WebAPI ABRA Gen, ktoré dokáže „odomknúť“ dvere nášho ERP systému a vpustiť do neho dáta.
 • Informačný systém, ktorý pripojí prijaté údaje k správnej položke a vykoná ich vyhodnotenie, spúšťa upozornenia alebo iniciuje konkrétnu aktivitu. Nastavené pravidlá rozhodujú o tom, ktoré údaje sa dostanú do systému prostredníctvom rozhrania API.
 • V nastavení ABRA Gen je k dispozícii záložka „IoT data“, ktorá zobrazuje obsah prijatých údajov ku konkrétnemu business objektu.
 • Súčasťou záložky bude tiež neskôr nástroj ABRA BI, ktorý zobrazuje dáta v prehľadnej atraktívnej grafike.

FAQ

Áno, postaráme sa o kompletné zabezpečenie technológií potrebných na prevádzku IoT. Dodávky sú riešené projektovo v spolupráci so spoločnosťami Siemens, Sigfox a ďalšími top IoT hráčmi na trhu.

Priemysel 4.0 je komplexná stratégia, ktorá zahŕňa nielen konkrétne technológie, ale aj zmenu spôsobu myslenia. Predpokladá sa, že oslabne súčasný trend veci vlastniť a posilní sa myšlienka prenájmu spolu s ideou, že sa veci môžu zdieľať a komunikovať navzájom. Štvrtá priemyselná revolúcia preto zahŕňa aj IoT, kde stroje a iné zariadenia majú zabudované snímače pripojené k dátovému cloudu. IoT znamená veľkú budúcnosť pre slovenský a český trh, ktorý podľa odhadov IDC v roku 2020 stúpne na dve miliardy dolárov. S ABRA Software budete pri tom.

Ano, ABRA IoT Hub může běžet nejen na našem cloudu, ale tÁno, ABRA IoT Hub môže bežať nielen v našom cloude, ale aj v cloude zákazníka.

Prístup k API je povolený iba používateľom, ktorí majú v ABRA Gen nastavené príslušné povolenia. V API tiež fungujú štandardné oprávnenia na prístup k riadkom dokumentov, stredískám atď. Pri sprístupunení API do internetu, môžete použiť zabezpečený protokol HTTPS, vďaka ktorému bude komunikácia s API zašifrovaná.

Máte záujem o predvedenie IoT v informačnom systéme ABRA Gen?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK