5 důvodů proč digitalizovat svoji firmu

Automatizujte svoji firmu od objednávek přes výrobu až po expedici.
Tady vidíte 5 důvodů proč:

Automatizací firemních procesů a digitalizací výroby snížíte náklady na rutinní práci. Ušetřené peníze pak můžete částečně investovat do vlastního vývoje a předehnat konkurenci.

Obchodní výsledky budete mít po ruce kdykoliv, kdekoliv a vždy budou aktuální. To vám dovolí rozhodovat třeba i ze zahraniční pracovní cesty nebo učinit opatření v kritických chvílích.

Pokud zrovna nevlastníte rukodělnou výrobu pak vám automatizace přinese efektivnější výrobu a možnost levnější a vyšší produkce. Tím můžete konkurovat v poptávce po zboží.

Automatizace přináší i stálou kvalitu výrobků. Méně zmetků znamená šetření materiálem i časem. To má vliv nejen na ekonomiku firmy, ale i na vnímání značky po stránce ekologické.

Vystavování elektronických dokladů, jejich oběh ve firmě a schvalovací procesy automatizuje správně nastavený informační systém. Efektivním způsobem tak zvýší produktivitu práce.

S čím vám umíme pomoci

  • Náš ERP systém vám komplexně pokryje a automatizuje celou firemní agendu.
  • Analyzujeme vaše firemní procesy a navrhneme optimální řešení pro jejich digitalizaci a automatizaci v informačním systému.
  • Nastavíme digitální propojení jednotlivých článků výrobního procesu a zejména oboustranný tok informací do výroby a z ní.
  • Umožníme modifikaci výrobku či výrobního procesu dle zákaznické preference a předání specifických instrukcí do výroby.
  • Zajistíme digitální otisk každého výrobu a využitím technologií IoT zaznamenáme konkrétní výrobní parametry a stav celého výrobního procesu.

Chytrá řešení ABRA Gen pro Průmysl 4.0

Internet věcí (IoT)

Potřebujete sledovat data ve firemních procesech i mimo firmu a automatizovat operace? Propojte objekty a data v informačním systému ABRA Gen přímo s informacemi z čidel a věcí.

Více o IoT

Snadný přenos dat přes API

Propojte různé systémy a aplikace se systémem ABRA Gen a s daty pracujte na jednom místě. Například data z výroby se přes API pošlou do systému, kde se s nimi může dál pracovat.

Více o API

Business Intelligence

Firemní data vám zobrazíme v požadovaných souvislostech a v reálném čase přímo v informačním systému nebo přes webové rozhraní odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Více o BI

Mám zájem o řešení oblasti Digitalizace a Průmysl 4.0

Mám zájem o předvedení Digitalizace a Průmysl 4.0 CZ