Internet věcí – ABRA Gen IoT Platform

Vyšší zisky. Nové příležitosti. Lepší služby. Objevte svět IoT.

Budova - ilustrační fotografie

Svět kolem nás je plný věcí, které v sobě nesou informace. Mají svou hmotnost, teplotu, vibrace, složení, míru opotřebení atd. S využitím prvků internetu věcí (snímačů a akčních prvků, připojených rádiovým signálem na dálku, často bez nutnosti napájení) je lze měřit, data ukládat a využít pro další rozhodování. A to není vše. Data lze propojit s informačním systémem, analyzovat je a dávat do souvislostí se vším, co je v něm již zadáno. Navíc můžete díky definovatelným pravidlům provádět automatické kroky – ztlumit teplotu ve skladu, vyměnit vzduch, odeslat upozornění obsluze apod. Ty přinášejí konkrétní zlepšení, například zvýší trvanlivost, zlepší výkonnost, sníží prostoje a přinesou úsporu času. S ABRA řešením IoT objevíte svět propojených informací, ve kterém dostanete správné odpovědi na klíčové otázky.

Přínosy ABRA IoT Platform

 • Propojuje objekty a data v informačním systému ABRA Gen přímo s informacemi z čidel a věcí.
 • Vytváří integrační platformu nezávislou na dodavateli snímačů.
 • Uchovává a zpracovává data v realtime databázi, odkud předává do ABRA Gen agregovaná data a informace o událostech.
 • Informace jsou přímo v systému – např. na skladové kartě zboží můžete vidět graf průběhu teploty ve skladu, otřesů při dopravě nebo jen informaci, jestli nebyly překročeny mezní podmínky přepravy a skladování.

Dostatečné množství správných informací snižuje podnikatelské riziko a omezuje plýtvání. S časem i zdroji.

ABRA IoT in action
Logo ABRA IoT in action

Zařízení vyvinuté v ABRA Software pro nastavení a testování funkcí IoT ve firmách.

Chcete slyšet konkrétní scénáře?

Tady jsou:

 • Sledování půjčovaných věcí. Firma, která půjčuje stroje, na ně nainstaluje akcelerometry s GPS lokací. Do systému tak přitečou data, která poukazují na nesrovnalosti – přístroj si půjčil někdo jiný, je v nepřetržitém provozu déle, než by měl…
 • Hlídání čerstvého vzduchu. Do místností v různých pracovištích se nainstaluje čidlo na měření oxidu uhličitého. Když vzroste nad stanovené množství, ze systému se rozešle upozornění, že je potřeba vyvětrat.
 • Měření teploty při převozu zboží. Díky internetu a inteligentním senzorům je možné měřit a odesílat teplotu v nákladním prostoru auta během jízdy. Zákazník pak kromě sledování polohy a stavu objednávky například uvidí, že víno, které si objednal, cestou nezmrzlo, nebo nebylo vystaveno příliš vysoké teplotě.

Napadají vás další scénáře? Ozvěte se a my vám připravíme řešení na míru.

Technické řešení IoT

K tomu, aby IoT fungovalo, je potřeba zajistit 5 základních věcí:

 • Senzor (čidlo nebo software) pro měření konkrétní hodnoty.
 • Systém driverů, přes které se nasbíraná data dostanou do vyrovnávací databáze. V ABRA Software zajistíme dodání driverů od Siemens, Sigfox a dalších firem. Připojení k internetu se odehrává přes speciální sítě pro IoT, pro které je specifická nízká spotřeba energie. Zajistíme přenos dat přes sítě Sigfox, Simatic, IQRF a MQTT.
 • Realtime databázi běžící v cloudu, která je schopná pojmout miliardy dat. V ABRA Software máme vlastní řešení realtime databáze ABRA IoT Hub, která data nejen přijímá a uchovává, ale podle nastavených pravidel umí také odeslat upozornění (například spustit alarm). Zároveň rozhoduje o tom, která data pošle do informačního systému.
 • API, které propojí databázi s informačním systémem. V ABRA Software máme vlastní řešení WebAPI ABRA Gen, které umí „odemknout“ dveře našeho ERP systému a vpustit do něj data.
 • Informační systém, který přijatá data připojí ke správné položce a provede jejich vyhodnocení, spustí alerty, nebo vyvolá konkrétní aktivitu. Nastavená pravidla rozhodnou o tom, která data se přes API dostanou do systému. V nastavení ABRA Gen je k dispozici záložka „IoT data“, která zobrazí obsah přijatých dat ke konkrétnímu business objektu. Součástí záložky bude později také nástroj ABRA BI, který zobrazuje data v přehledné atraktivní grafice.

FAQ

Ano, postaráme se o kompletní zajištění technologií, které jsou potřeba k provozu IoT. Dodání řešíme projektově ve spolupráci se Siemens, Sigfox a dalšími top IoT hráči na trhu.

Průmysl 4.0 je komplexní strategie, jejíž součástí jsou nejen konkrétní technologie, ale také změna způsobu myšlení. V budoucnu zeslábne touha vlastnit ve prospěch pronájmu a posílí se myšlenka, že věci se dají sdílet a vzájemně spolu mohou komunikovat. Čtvrtá průmyslová revoluce tedy zahrnuje také IoT, kdy stroje a další zařízení mají zabudovaná čidla zapojená do datového cloudu. IoT znamená pro český trh velkou budoucnost, která podle odhadu IDC v roce 2020 vzroste na dvě miliardy dolarů. S ABRA Software budete u toho.

Ano, ABRA IoT Hub může běžet nejen na našem cloudu, ale také na cloudu u zákazníka.

Přístup k API je dovolen pouze uživatelům, kteří mají v ABRA Gen nastavené odpovídající oprávnění. V API také fungují standardní oprávnění pro přístup k řadám dokladů, střediskům atd. Při zpřístupnění API do internetu lze použít zabezpečený protokol HTTPS, díky kterému bude veškerá komunikace s API šifrovaná.

Máte zájem o předvedení IoT v informačním systému ABRA Gen?

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ