Aktuality

Jak automaticky vytvořit požadavky na objednávky

30. 1. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Potřebujete rychle a bez chyb vystavit objednávky na chybějící zboží ve skladu? Informační systém ABRA Gen má několik množností, jak vyhledat skladové položky, které nemáte ve skladu v dostatečném množství a následně vám umožní je objednat.

Nejjednodušší variantou jsou Požadavky na objednávky vydané, které slouží ke shromažďování požadavků na objednání jednotlivých skladových položek pro každý sklad.

Požadavky na objednání zboží lze zadávat ručně. Přistup do této agendy lze dát prakticky všem uživatelům systému, kteří mohou do jednoho místa systému shromažďovat požadavky na nákup, které následně oprávněný zaměstnanec buď smaže nebo převede na reálnou objednávku.

Příklad ručně vytvořeného požadavku:

Obr 01: Ručně vytvořený požadavek na objednávku
Obr 01: Ručně vytvořený požadavek na objednávku

Aby nebylo nutné doplňovat prodejní sklad po jednotlivých položkách ručně, lze si práci usnadnit pomocí „Průvodce tvorbou požadavků“, který vám pomůže vygenerovat požadavky automaticky na základě mnoha kritérií. V Agendě Požadavky na objednávky vydané stiskněte tlačítko průvodce.

Obr 02: Tlačítko průvodce tvorbou požadavků
Obr 02: Tlačítko průvodce tvorbou požadavků

První krok po stisku je volba nastavení:

Obr 03: Použít výchozí nastavení požadavků
Obr 03: Použít výchozí nastavení požadavků

Jestliže průvodce používáte poprvé, nebude mít zatím předdefinované Vlastní nastavení. V několika následujících krocích si jej vytvoříte a do budoucna uložíte. Nyní proto použijete volbu „Použít výchozí nastavení“ a stiskněte „Dále“.

Obr 04: Výběr skladu a skladových karet
Obr 04: Výběr skladu a skladových karet

Klikem na „…“ tlačítko vyberte sklad, pro který objednávku připravujeme – pro první seznámení doporučujeme jen jeden sklad. Klikem na druhém tlačítko vyberte Skladové karty.

Skladové karty můžete označit ručně klávesou Insert, nebo hromadně, například pro karty typu zboží:

Obr 05: Hromadné označení karet
Obr 05: Hromadné označení karet

POZOR: Nezapomeňte, že potřebujete „Zobrazovat všechny karty“ a nejen karty s kladným stavem, protože i zcela vyprodanou položku potřebujete objednat. Při této volbě nemá smysl v tomto kroku řešit sklad. Ten máte již určen v průvodci v předchozím kroku.

Nyní přechází řada na nejsložitější dialogu, kde jsou zobrazené volby závislé na nastavení ostatních přepínačů.

Obr 06: Kritéria nastavení stavu
Obr 06: Kritéria nastavení stavu

Jednotlivé volby doporučujeme prozkoušet a uvědomit si, co znamenají. Například zaškrtnutí volby „Brát v úvahu objednávky vydané“ otevře celý blok voleb – Omezení objednávek vydaných. Číslo 100% určuje, jakou část hodnoty cílového stavu má být dosaženo.

POZOR: Aby vám ABRA Gen mohl nabídnout správná množství, je velmi důležité, abyste měli otevřené objednávky vydané, kde opravdu očekáváte dodávku zboží, a u objednávek přijatých nezahrnovali jen nezávazné nabídky. Používejte proto na hlavičkách volby:

Obr 07: Důležité volby objednávek
Obr 07: Důležité volby objednávek

A mějte je v aktuálním stavu!

Nyní přejděte do dalšího kroku průvodce a vyberte algoritmus pro volbu budoucího dodavatele a požadovaný termín dodání.

Obr 08: Volba dodavatele a termínu dodání
Obr 08: Volba dodavatele a termínu dodání

V následujícím kroku si můžete vámi nastavené volby uložit.

Obr 09: Uložení uživatelského nastavení
Obr 09: Uložení uživatelského nastavení

Po volbě „Dokončit“ vám systém v případě splnění limitních podmínek vygeneruje požadavky na objednávky vydané. Máte-li na skladových kartách doplněny dodavatele, můžete požadavky označit a stiskem volby „Objednávky“ vytvoříte objednávky vydané pro jednotlivé dodavatele.

Obr 10: Vytvoření objednávek vydaných
Obr 10: Vytvoření objednávek vydaných

Po potvrzení vzniknou objednávky vydané pro jednotlivé dodavatele. Pro kontrolu si je můžete zobrazit v agendě Objednávek vydaných. Nejjednodušší omezení je datum vytvoření dnes a do pole Vytvořil zadejte sebe.

Obr 11: Omezení objednávek vydaných
Obr 11: Omezení objednávek vydaných

Kromě tohoto jednoduchého průvodce ABRA Gen disponuje i modulem SCM, který umí podstatně víc možností a je uživatelsky přizpůsobitelný. Modul SCM umí např. objednávat podle kusovníků i materiál do výroby a má řadu dalších vlastností.

S tvorbou požadavků na objednávky vás podrobně seznámí webinář Objednávky vydané. Podrobnosti o modulu SCM naopak webinář nazvaný SCM – Bilance, Vývoj, Pokrytí dokladu. Sledujte aktuální termíny všech školení a webinářů.