Aktuality

Jak zadávat karanténní příspěvek „izolačka“ v ABRA Gen

22. 3. 2021
Podpora podniků v souvislosti s koronavirem

Zaměstnanci mají v období 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci). Příspěvek jim vyplatí jejich zaměstnavatel. Zaměstnavatelé tyto příspěvky odečtou od pojistného na sociální zabezpečení.

V případě karantény nebo izolace bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci nad rámec běžné nemocenské bonus ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den, maximálně do výše 90 % průměrného výdělku. Zaměstnanec obdrží příspěvek automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a mít od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či diagnózu nemoci, ze které vyplývá nařízená izolace. Příspěvek pak obdrží v následující výplatě.

Jak postupovat při zadávání izolačky v ABRA Gen