Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1

18. 1. 2019
Nová verze ERP ABRA Gen

Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.

Legislativní změny:

  • Minimální měsíční mzda od 1.1. 2019 byla stanovena na 13 350 Kč, hodinová na 79,80 Kč.
  • Byla upravena globální mzdová proměnná obsahující vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát – nyní obsahuje také hodnoty platné od 1.1. 2019 (7540 Kč) a od 1.1. 2020 (7903 Kč).
  • Do agendy Zaměstnanci byla přidána nová tisková sestava Žádost o zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
  • Byly zapracovány změny ve výši redukčních hranic denního vyměřovacího základu s platností od 1.1. 2019. Dále byla změněna výše částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění s platností od 1.1. 2019.

Novinky:

  • Omezení viditelnosti ceny na skladové kartě, pokud není přiděleno právo na spuštění ceníku.
  • Do agendy Bilance a Vývoj byla doplněna podpora zobrazení panelu definovatelných údajů seznamu.
  • U řádků nemocenských dávek (modul Mzdy a personalistika) byla přidána funkce Přegenerovat, která umožňuje přegenerování řádku nemocenské dávky dle platného pracovního kalendáře v aktivním mzdovém období.

Rychlost systému:

  • Byly provedeny úpravy Ochrany dat (GDPR), které vedou ke zrychlení systému ABRA Gen.

Kompletní seznam změn naleznete v online nápovědě.

Před každým upgradem systému doporučujeme provést zálohu databází. Zákaznické centrum k tomuto účelu připravilo podrobnou příručku s doporučeným postupem provádění zálohy a obnovení ABRA Gen: