Tipy a triky

Přizpůsobte si ABRA Gen pomocí obecných parametrů

27. 11. 2023
Controlling a finanční řízení

Systém ABRA Gen neustále rozšiřujeme o možnosti vlastních úprav. Od verze 23.2 můžete kromě Definovatelných položek použít nově také Skupiny parametrů. Vytvořenou skupinu parametrů, která může mít množství nastavených parametrů, lze pak velmi snadno použít na jednu nebo více vybraných tříd objektu.

Co jsou obecné parametry?

Skupiny parametrů jsou určeny především k pořizování nějaké množiny dat, která souvisí s daným dokladem/objektem v ABRA Gen. Například: v servisu potřebujeme při pravidelné kontrole zaznamenat naměřené hodnoty a porovnat je s min/max hodnotami udávanými výrobcem. Ve výrobě potřebujeme například zaznamenat hodnoty, které určují, za jakých podmínek byla daná šarže výrobku vyrobena. Nebo v nákupu potřebujeme na příjemce zaznamenat, v jakém stavu bylo zboží dodáno.

Jak obecné parametry nastavit

Novou agendu Skupiny parametrů najdete v modulu Nástroje přizpůsobení pod záložkou Definice. Po vytvoření nové skupiny se na záložce Parametry vytvářejí jednotlivé parametry, kde se nastavuje jejich datový typ a případně další hodnoty, např. min. a max. (u čísla) nebo výchozí hodnoty.

Po vytvoření všech parametrů je potřeba přidat třídu, na které se budou parametry zobrazovat. Na záložce Přiřazení lze přidat jednu nebo více tříd. Nastavit lze také to, zda se budou zobrazovat vždy, nebo jen za nějaké podmínky. Například lze nastavit, že se budou parametry zobrazovat jen pro nějakou konkrétní řadu dokladů, typ skladové karty atd. Možností nastavení podmínek je díky editaci přes výraz téměř neomezené množství. Pokud by bylo více skupin parametrů na jedné třídě, lze nastavit také pořadí, ve kterém se následně budou zobrazovat.

U nastavených tříd se v daných agendách nebo číselnících následně zobrazuje záložka Parametry (pokud je nastaveno, že se mají zobrazovat vždy, nebo je splněna podmínka), kde jsou zobrazeny skupiny parametrů v nastaveném pořadí. Zde je v režimu editace následně možné plnit parametry hodnotami podle jejich datových typů.

Záložka Parametry je dostupná jen v případě, kdy je na dané agendě/číselníku nastavena Skupina parametrů. Skupiny jsou řazeny v pořadí dle jejich nastavení. Aby bylo možné pracovat s agendou Skupiny parametrů, je potřeba přidat uživatelům oprávnění. To lze udělat na Roli nebo Skupině rolí pod záložkou Práva k funkcím v položce Nástroje přizpůsobení a zde Skupiny parametrů.

Editace parametrů na záložce Parametry u jednotlivých BO je hlídaná právem Opravit pro formulář BO, kterého se parametry týkají (tzn. pokud má uživatel právo na editaci např. skladové karty, může měnit i hodnoty jeho parametrů). Toto právo se hlídá také při pokusu parametry měnit přes API.

Licencování

Skupiny Parametrů podléhají samostatnému licencování. Byla zavedená nová licenční skupina Uživatelské parametry. Pro zobrazení záložky Parametry na přiřazených BO se nekontroluje počet licencí, pouze Ano/Ne (podobně jako třeba u licencování EDI).