Rodný list – veškeré informace o původu výrobku na jednom místě

3. 12. 2019
Rodný list výrobku

Požadují od vás zákazníci prokazatelné doložení původu vzniku vašich výrobků a jejich částí včetně sériových čísel? Nyní jim můžete snadno vyhovět díky informačnímu systému ABRA Gen, který za vás eviduje veškeré informace o výrobku v rodném listu.

Rodný list výrobku eviduje podobně jako u člověka údaje o původu výrobku a jeho zrodu. V digitální době se však informace neevidují na papírové listině, nýbrž na jednom místě v informačním systému. V ABRA Gen je takovým místem agenda Rodné listy výrobků. Sbíhají se zde veškeré informace o výrobcích, které mohou vznikat na různých místech systému.

Rodný list výrobku - kusovník

Co obsahuje rodný list výrobku:

 • Pojmenování podle šarže/sériového čísla a podle názvu výrobního příkazu.
 • Informace z pracovního lístku – datum a místo zrodu (např. konkrétní dílna, ve které se výrobek tvořil) i pracovníky, kteří se na výrobě podíleli.
 • Faktory prostředí při výrobě na dílnách sledované pomocí čidel IoT (teplota, rychlost linky, vlhkost apod.).
 • Odkaz na výrobní příkaz, který obsahuje sériové číslo nebo šarži, množství, kusovník a technologický postup, zakázku, firmu apod.
 • Doklady, které souvisí s výrobkem.
 • Neshody, které se opravovaly a poznámky z výroby.
 • Vazbu s příjemkou na sklad, kde se mohou evidovat faktory prostředí sesbírané pomocí čidel IoT při skladování.
 • Odkaz do číselníku sériových čísel, kde je datum expirace.
 • Vazbu na komponenty, ze kterých se výrobek skládá. Komponentem může být materiál nějaké šarže nebo polotovar, který byl vyroben i jiným výrobním příkazem.
 • Sestavy, do kterých byl daný komponent zamontován.

Komponentní vazby propojují informace z výrobních příkazů všech dílčích částí výrobků. Každý z těchto příkazů má svůj svět dat, a tyto světy se díky komponentní vazbě spojují a řetězí. Všechny informace jsou pak souhrnně zobrazeny na jednom místě – v Rodném listě.

Podívejte se, jak systém ABRA Gen řídí výrobu.

Komponentní strom

Součástí každého výrobního příkazu je kusovník, který přesně stanovuje materiály a komponenty, ze kterých se výrobek skládá. Komponentní strom naproti tomu obsahuje konkrétní sériová čísla, jak jsou spojena, co je kam zamontováno, přičemž jednotlivé komponenty mohou být vyráběny různými výrobními příkazy. Tím je zajištěna rychlá dohledatelnost všech komponent a jejich materiálů, což je nezbytný požadavek např. v potravinářském, farmaceutickém i automotive průmyslu.

V agendě Rodné listy výrobku pak na příslušných záložkách vidíte:

 • Komponenty (podřízené položky stromu, tedy části, ze kterých se komponent skládá)
  Rodný list výrobku - seznam komponent
 • Sestavy (nadřízené položky stromu, tedy výrobky, jejichž je komponent součástí)
  Rodný list výrobku - seznam nadřazených sestav

Co rodný list umožňuje:

 • shromažďovat souhrnné informace na jednom místě
 • rychlý přístup ke zdrojovým datům
 • opravovat napojení na komponenty a přidávat poznámky
 • rychlé vyhledávání v dostupných údajích, můžete např. najít všechny výrobky v daném období obsahující nějakou neshodu
 • snadnou dohledatelnost – díky evidenci komponent je možné dohledat, v jakém výrobku se nachází konkrétní díl nebo materiál. Je možné filtrovat výrobky podle požadovaných podmínek, např. všechny výrobky, které byly vyrobeny na pracovišti v čase, kdy byla překročena hraniční teplota.

10 důvodů proč digitalizovat firmu