Rychlé fulltextové hledání agendy

11. 8. 2015

V informačních systémech ABRA se dají jednotlivé agendy spouštět různými způsoby. Dnes vám doporučíme novou funkci pro absolutně nejrychlejší spuštění agendy pomocí fulltextového hledání dle řetězce.

Agendu můžete vyhledat a spustit různým způsobem. Nyní doporučujeme využívat nové funkce rychlého a efektivního fulltextového hledání (podle řetězce) v dolní části okna pro spouštění agend. Stačí v něm zadat například "fak vyd" a ihned se vyhledá agenda Faktury vydané, kterou pak lze jen stiskem Enter rovnou spustit.

ukázka fulltextového vyhledávání agendy

Rychlé (fulltextové) hledání může pracovat ve dvou režimech zpracování znaků zadaných z klávesnice. Tyto režimy se přepínají v nastavení vlastností okna agend.

Výchozí režim okamžitého hledání

Ve výchozím režimu se zadané znaky použijí pro okamžité hledání. Přitom dochází k filtrování vyhovujících agend ihned po zapsání znaků bez ohledu na pozici kursoru.

Je-li kursor v libovolném místě okna, všechna písmena zadaná na klávesnici se předávají do hledacího editačního prvku v panelu pro rychlé hledání. Filtrování začne být funkční, když jsou zadána alespoň dvě písmena.

Zapsaný vyhledávaný řetězec lze kdykoli doplnit o další písmena a nebo umazat klávesou Backspace. Kursor můžete rychle přepnout do panelu Hledej klávesovou zkratkou Ctrl+F, čímž dojde zároveň i k označení celého obsaženého textu (pokud tam zůstal z předchozího hledání), takže následně zapsané znaky přepíší původní obsah. Toho lze s výhodou využít pro nové hledání.

Režim hledání po stisku Ctrl+F

Hledání se aktivuje až po stisku Ctrl+F. K filtrování vyhovujících agend dojde jen tehdy, je-li kursor v panelu hledání.

Kursor můžete rychle přepnout do panelu Hledej klávesovou zkratkou Ctrl+F, obdobně jako v předchozím případě. Pokud chcete spustit první z dohledaných agend, stiskněte Enter. Chcete-li mezi dohledanými agendami vybrat jinou, přesuňte kursor do plochy složky Výsledek hledání (nejrychleji pomocí kurzorové šipky nahoru) a poté zvolte agendu, která se má spustit. Mazání klávesou Backspace funguje vždy, i když kursor není v panelu hledání.

Líbí se vám nová funkce?

Napište nám v diskusi pod článkem.