5 tipov, ako automatizovať spracovanie miezd

27. 9. 2019
Spracovanie miezd v informačnom systéme
Spracovanie miezd typicky začína u zhromaždení a spracovaní podkladov. Optimálnou variantnou sú elektronické zdroje, či už sa jedná o výkazy práce, nemocenské dávky, podklady pre prémie, dochádzku apod. Dáta vstupujú do mzdových listov, prejdú mzdovou uzávierkou a nasleduje zaúčtovanie a vystavenie platobných príkazov.
Proces spracovania miezd v ABRA Gen
Proces spracovania miezd v ABRA Gen
Ako celý proces automatizovať?
 1. Automaticky importujte dáta pre výpočet miezd

  Zaistite si vo firme všetky vstupné dáta v elektronickej podobe. Pomocou zákazkovej úpravy na mieru požiadavkám vašej firmy je možné dáta automaticky importovať do mzdových listov.
 2. Pracujte s editačnými zoznamami

  Pokiaľ dáta pre spracovanie miezd nie je možné získať v elektronickej podobe, prácu vám uľahčia funkcie Editačné zoznamy čiastkových (aj súhrnných) listov v agende Mzdové listy. Vďaka tejto funkcii nemusíte otvárať a upravovať každý mzdový list zvlášť. V editačnom zozname si zadávané údaje zoradíte do prehľadnej tabuľky a veľmi rýchlo už upravujete požadované hodnoty (napr. odpracované hodiny, nadčasy apod.). Spustenie editačného zoznamu Editačný zoznam pre rýchle vyplnenie dát
 3. Automatizujte pravidelné výpočty

  Pokiaľ každý mesiac zadávate do stanoveného dátumu všetky potrebné podklady, je možné pomocou riešení na mieru pripraviť automatizovaný výpočet mzdových listov a súčasne aj ďalšie kroky, ako je napr. odoslanie výplatných pások ku kontrole vedúcim firemných oddelení. Rovnakým spôsobom je možné automaticky spustiť výpočet mzdových uzávierok, a to v dobe, kedy vás to nezdržuje od ďalšej práce. Po úspešnom dokončení uzávierky je možné rovnako tak automaticky rozoslať výplatné pásky e-mailom všetkým zamestnancom.
 4. Majte prehľad v grafických reportoch

  Základný integrovaný report miezd obsahuje rýchly prehľad o počte zamestnancov, priemernej hrubej mzde alebo mzdových nákladoch rozdelených po jednotlivých strediskách. Všetky detailnejšie prehľady je možné nastaviť v moduly ABRA BI, kde z grafu ihneď vidíte napríklad sezónnosť mzdových nákladov vo vybranom stredisku.Prehľad mesačných mzdových nákladov po strediskách
 5. Komunikujte s úradmi elektronicky

  Rôzne výkazy a ďalšie dáta je možné exportovať do XML. Následne potom jednoducho odošlete elektronické súbory príslušným úradom – napr. vyúčtovanie zálohovej/zrážkovej dane či DPH na daňový portál, kde prebehne validácia alebo podklady do systému Trexima. Odoslať je možné taktiež ľubovoľné PDF (napr. podanie pre zdravotné poisťovne) alebo XML do dátovej schránky priamo z agendy odoslané e-maily. Odoslanie elektronického podania do dátovej schránky úradu priamo z ABRA Gen