Digitalizáciou firmy zvýšite náskok pred konkurenciou

23. 10. 2019
Automatizácia výrobnej haly
České firmy sa aktívne zaoberajú digitálnou transformáciou a zavedením prvkov Priemyslu 4.0. Ukázal to nezávislý prieskum Zväzu priemyslu a dopravy ČR. Polovica firiem chce v budúcich piatich rokoch do tejto oblasti investovať viacej peňazí. Dôležitou motiváciou je pre väčšinu firiem zlepšenie pozície na trhu vo vzťahu ku konkurencii. Prieskumu SP ČR sa zúčastnilo 105 firiem a len 12 percent z nich do prvkov Priemyslu 4.0 neinvestuje. To dokazuje, ako je pre české firmy dôležité držať krok s modernými technológiami. Vedie ich k tomu snaha uspieť do budúcna a získať náskok pred konkurenciou alebo aspoň udržať s ňou krok a zachovať si súčasnú pozíciu na trhu. „Priemysel 4.0 sa v praxi vo firmách prejavuje vo forme digitalizácie, integrácie rôznych systémov a automatizácie,“ vidí súčasnú situáciu Martin Jirmann, CEO ABRA Software. „Preto je kľúčové implementovať do firmy softwarové nástroje a systémy, ktoré umožňujú ľahkú integráciu cez moderné rozhranie API. Stále viac je kladený dôraz taktiež na svet internetu vecí, vďaka ktorému je možné zbierať online dáta z výroby, skladov apod. a ihneď s nimi pracovať.“ Prieskum naopak ukázal, že firmám pri digitalizácii chyba strategický prístup. Digitálna stratégia by ich pritom ochránila pred nesystematickou implementáciou izolovaných čiastočných riešení. „Keď staviate dom, neprojektujete a nestaviate ho po poschodiach, ktoré na seba lepíte. So strategickým IT je to rovnaké, je potrebné plánovať s dlhodobým výhľadom a s ohľadom na trendy v odvetví. ERP ABRA Gen je tak komplexný a prispôsobivý systém, že dokáže naplniť väčšinu z kľúčových potrieb firiem,“ hovorí Martin Jirmann. Prečítajte si 5 dôvodov, prečo digitalizovať svoju firmu. Firmy investujú do digitalizácie kvôli zvýšeniu produktivity na zamestnanca (56 %), znižovaniu jednotkových nákladov (44 %) a optimalizácii využitia výrobných kapacít (41 %). Taktiež je v tomto prípade prvým krokom k optimálnemu riadeniu všetkých firemných procesov dobre nastavený informačný systém. ABRA Gen automatizuje a digitalizuje prácu s dokladmi v celej firme, a tým zbavuje zamestnanca zdĺhavej rutinnej práce. Výrobným firmám šetrí čas vďaka kapacitnému plánovaniu, riadeniu a detailnej evidencii procesov vo výrobnom procese. Aktuálne dáta z výroby sú kedykoľvek dostupné, čo umožňuje kalkuláciu ceny výrobku, priebežné sledovanie reálnych nákladov alebo finančný pohľad na veľkosť rozpracovanej výroby. Ako funguje digitálna firma od objednávky cez výrobu až po expedíciu ukazuje model digitálnej továrne ABRA Factory Lab: Video digitalizácia firmy