Vymáhajte pohľadávky automaticky a efektívne

29. 4. 2020
Automatické upomienky o pohľadávkach po splatnosti
Zbavte sa efektívne všetkých pohľadávok po splatnosti. Ich vymáhanie je pre firmy často nepríjemná téma a jej zanedbanie môže spôsobiť značné finančné ťažkosti. V informačnom systéme ABRA Gen je možné aj túto nepopulárnu, avšak veľmi dôležitú agendu automatizovať a vymáhanie dlžných čiastok významne zefektívniť a zrýchliť.

Upomínajte dlžníkov automaticky

Automatické generovanie upomienok doteraz umožňoval zvláštny katalógový doplnok, z ktorého sme však pre jeho obľúbenosť vytvorili plnohodnotnú agendu s mnoho užitočnými funkciami. Teraz tak môžete využiť dve cesty k rozoslaniu upomienok – buď ako naplánované úlohy typu Automatické upomienky alebo prostredníctvom komplexnej funkcie Automatické spracovanie upomienok v agende Faktúry vydané (FV).

Nastavenie podľa potrieb

Automatické upomienky umožňujú nastaviť spôsob upomínania, formuláciu textu pre rôznych obchodných partnerov či vylúčenie vybraných firiem či dokladov z procesu upomínania. Je možné nastaviť počet dní po splatnosti, po ktorom sú upomienky odoslané, pre vybrané firmy zvoliť napr. dlhší odklad splatnosti, určiť minimálne dlžné čiastky v rôznych menách, pre ktoré sa upomienky generujú a mnoho ďalších parametrov, ktoré správu pohľadávok významne uľahčia.

Všetko pod kontrolou

Vystavené upomienky môže pred odoslaním skontrolovať zodpovedná osoba. Samozrejmosťou je určenie skupiny užívateľov, ktorí majú byť v súlade s nastaveným oprávnením informovaní o upomienkach či o stave pohľadávok. Kľúčové osoby teda majú o pohľadávkach prehľad vrátane informácií, kedy napríklad už beží súdny proces alebo ďalšie náväzné procesy.
“Automatické rozosielanie upomienok nám minimalizovalo objem nesplatených pohľadávok (3-5%) a ušetrilo mnoho času pri ich evidencii. V kombinácii s automatizačným serverom a vhodne nastavenou väzbou na reporty pohľadávok, sa jedná o veľmi silný inštrument, ktorý nám umožnil koncentrovať sa na iné priority. Správnu voľbu textov na upomienkach ocenili aj naši zákazníci, a tým aj včasnú informáciu o nezaplatených záväzkoch. Neopomenuteľným faktom je získanie väčšieho časového priestoru v účtovnom oddelení, kde sa fyzická príprava podkladov upomienok úplne odbúrala.“Logo Auto Motive Industrial Ivo Videnka, Generálny riaditeľ spoločnosti Auto Motive Industrial, popredného českého výrobcu automobilových hydraulických heverov.

Ako na to?

Funkciu automatického spracovania upomienok si objednajte u svojho obchodníka. Podrobný návod, podľa ktorého si Automatické upomienky nastavíte, nájdete v našom tipu Ako efektívne vymáhať pohľadávky pomocou automatických upomienok. Pokiaľ si nebudete s nastavením vedieť rady, môžete ho zveriť svojmu konzultantovi.

Chcete sa zbaviť pohľadávok po splatnosti? Kontaktujte nás.

Please select a valid form