Zmena zákona o dani z príjmu č. 595/2003

19. 12. 2017

Na základe zmeny zákona o dani z príjmu č. 595/2003 budú môcť platci dane uplatniť v ročnom zúčtovaní nezdaniteľný odpočet dane za pobyt v kúpeľoch maximálne vo výške 50 EUR ročne. Súčasne sa zvyšuje limit maximálneho nezdaniteľného základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) na 180 EUR. Odpočet za pobyt v kúpeľoch bude možné prvý krát uplatniť v roku 2019 za zdaňovacie obdobie 2018. Do ABRA Gen bude nový typ daňového odpočtu zapracovaný.