Zrušenie odvodovej odčítateľnej položky na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa

12. 12. 2017

Národná rada SR odsúhlasila návrh na zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa. K zmene došlo v súvislosti s trendom klesajúcej nezamestnanosti. Do ABRA Gen bude zmena vo výpočte výšky zdravotného poistenia v agende miezd zapracována.