Uspořádejte si agendy po svém

18. 8. 2016

Po spuštění systému ABRA se v levé části programu zobrazuje složka Agend, která obsahuje ikony s odkazy na všechny části systému. Způsob jejich zobrazení si můžete libovolně měnit: stiskněte „ozubené kolo“ ve spodní části okna a vyberte si to, které vám nejvíce vyhovuje.

Složka agend

K dispozici jsou různá uspořádání do podsložek (větví) hierarchického stromu v rámci složky Agendy:

  • Agendy (dle modulů) - toto uspořádání je podobné ceníkovému zobrazení a licencovaným celkům. V rámci podsložek - modulů jsou ještě agendy uspořádány pro přehlednost do záložek (složky typu pořadač). Jedná se o uspořádání do skupin z hlediska předpokládaného praktického používání.
  • Agendy (dle modulů rozvětveně) - obdoba předchozího. Jen v rámci podsložek - modulů neobsahuje záložky, ale stromově uspořádané podsložky. Výhodou je možné rychlejší ovládání z klávesnice při pohybu po stromu agend.
  • Agendy (klasicky) - v tomto případě složka Agendy představuje uspořádání do skupin z hlediska toho, jaké funkční celky řeší. Tudíž do jednoho celku jsou seskupeny agendy, které řeší vše okolo fakturace (např. faktury přijaté, vydané, zálohové listy přijaté i vydané, DRC doklady aj.), do jiného celku vše okolo objednávání (např. objednávky přijaté i vydané, pohyby zboží na objednávkách aj.). Tomuto klasickému uspořádání agend odpovídá i členění přístupových práv k funkcím.