Vizualizace dat a ABRA BI

Ukázka vizualizace dat v sytému ABRA Gen.