Aktuality

Změna výše daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě platná od 1.7.2021

4. 8. 2021
Legislativní balíček

V rámci novely zákona o státní sociální podpoře a zákona o daních z příjmů Parlament schválil zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě. Novela nabývá účinnosti 28. července 2021.

Novela zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě o 2 916 Kč, tedy ze současných 19 404 Kč ročně na 22 320 Kč ročně. Sleva na třetí a každé další dítě vzroste o 3 636 Kč, nově bude tedy roční částka daňového zvýhodnění činit 27 840 Kč namísto 24 204 Kč.

Upozorňujeme na přechodné ustanovení k uplatnění daňového zvýhodnění. To stanoví, že při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se zohledňuje původní výše daňového zvýhodnění, která byla účinná přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. Nová výše daňového zvýhodnění je ale zároveň platná pro celý rok 2021.

V praxi to znamená, že na mzdových listech roku 2021 se bude zohledňovat stávající (tj. „stará“) výše daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, přičemž nové, vyšší, částky budou zaměstnancům zohledněny zpětně v rámci ročního zúčtování daně nebo v rámci daňového přiznání za rok 2021.