mzdy

Účetnictví - změna ve výpočtu DPH
Legislativa

Nový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ) od 1.4.2022

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti a zákona o nemocenském pojištění došlo k rozšíření údajů, které je povinen zaměstnavatel uvádět v případě…

Ochrana dat a GDPR v podnikovém systému
Legislativa

Nový šifrovací certifikát ČSSZ pro e-Podání

Na stránkách ČSSZ je dostupný nový šifrovací certifikát pro e-Podání DIS.CSSZ.2023. Stávající certifikát je platný do…

Bydlení
Legislativa

Potvrzení částky normativních nákladů na bydlení (tj. 7 935 Kč)

Ministerstvo spravedlnosti v pátek 25.2.2022 vydalo dlouho očekávané stanovisko týkající se výpočtu srážek ze mzdy v souvislosti s mimořádným zvýšením normativních…

eNeschopenka v informačním systému
Legislativa

Souběžně vystavené eNeschopenky pro karanténu i pro nemoc

V případě, že má zaměstnanec vystavenu více než jedu eNeschopenku, je potřebné evidovat obsah, tj. absenci a výši náhrady pouze na chronologicky první vystavené…

Daně a účetnictví
Legislativa

Nejvýraznější daňové změny v roce 2022? Týkají se mezd a Intrastatu.

Základní přehled důležitých změn u státem daných povinností, které jsou spolu s další aktualizací součástí našeho softwaru. Co všechno se mění a kdo to za vás…

Bydlení
Legislativa

Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1.1.2022 – aktualizace o stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR

Globální proměnná S_NormNakl (Normativní náklady na bydlení) byla opravena prostřednictvím automatické aktualizace s platností od 1.1.2022 na částku 7 935…

Jaké softwarové nástroje zvolit pro práci online
Legislativa

Vyplácení stravenkového paušálu s individuální hodnotou

Informace pro zákazníky, kteří vyplácí zaměstnancům stravenkový paušál vlastní hodnotou (úprava globální proměnné S_StravPaus od…

Zpracování účetnictví podle aktuální legislativy
Legislativa

Nemocenské dávky v roce 2022 – zvýšení redukčních hranic

Od 1.1.2022 se zvyšují redukční hranic denního vyměřovacího základu pro účely nemocenské. V ABRA Gen jsou dostupné v legislativní verzi 22.0.0. s aplikovanými Automatickými…

Opatření v souvislosti Covid-19
Legislativa

Obnovení mimořádného příspěvku zaměstnanci při karanténě – izolačka

Od 23.12.2021 se znovu zavádí mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci), který se vžil pod pojmem „izolačka“, za obdobných podmínek jako na jaře…

Zpracování mezd a četnictví
Legislativa

Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování srážek ze mzdy

Od nového roku mají plátci mzdy možnost zúčtovat si paušální finanční částku za zpracování srážek ze mzdy. Zaměstnavatelé tak získají alespoň částečnou kompenzaci…