Tipy a triky

5 rychlých tipů pro začínající správce ABRA Gen

13. 12. 2021
Správa informačního systému ABRA Gen

Pro bezproblémový chod informačního systému ve firmě je nutné zajistit kvalitního správce. A to nejen pro chod nezbytné infrasruktury, ale také jako pomocnou ruku uživatelům, kteří často potřebují pro svou práci různé drobné individuální přizpůsobení. Nejvýhodnějším způsobem, jak se efektivně starat o provoz ABRA Gen, je využití našich služeb ABRA Premium Support, a to buď v plném rozsahu All-inclusive nebo alespoň v podobě Virtuálního správce. Pokud má vaše IT oddělení dostatečnou kapacitu a chcete se spolehnout na vlastní síly, ukážeme vám pět základních dovedností, které by měl znát každý firemní správce systému ABRA Gen.

 1. Zálohujte a obnovujte data v ABRA Gen
  Zálohování dat by měla patřit mezi hlavní starosti každého správce systému. Držte se pravidla 3-2-1, neboli 3 kopie dat, na dvou fyzicky nezávislých úložištích a na jednom místě mimo firemní prostor (zašifrovaně). Nikdy nezapomínejte na kontrolu obnovitelnosti dat, která je důležitější než samotné zálohování. Základním nástrojem může být agenda Zálohování dat přímo v ABRA Gen (nebo např. naplánovaná úloha). Vytvoření zálohy je velmi intuitivní, stačí vybrat místo, kam se má uložit soubor se zálohou .ABF.
  Když potřebujete zálohu obnovit a pracovat v různých prostředích, využijte nástroj DBAdmin, který najdete v adresáři s nainstalovaným ABRA Gen. V DBAdmin snadno definujete konkrétní spojení na databázi a můžete si vytvořit různá testovací prostředí. Po obnově zálohy ze souboru .ABF je automaticky nastaven příznak „Spojení je testovací“ a v aktuální verzi ABRA Gen se pro toto spojení pozastaví také rozesílání e-mailů a naplánované úlohy.
  Tip: Pro optimalizaci výkonu databáze, doporučujeme jednou za čas provést zálohu a obnovu dat, která databázi uspořádá.
 2. Začněte základním přizpůsobením pomocí definovatelných číselníků
  Základním nástrojem pro přizpůsobení struktury dat v databázi pro potřeby každé firmy je vytváření definovatelných číselníků. Je to možnost, jak dostat do systému vlastní záznamy, podle kterých je možné dále data třídit nebo s nimi jinak pracovat. Podrobný postup přidání uživatelského číselníku je popsaný v online nápovědě. Datová struktura číselníku je uložena v tabulce DefRollData.
 3. Pokračujte definovatelnými položkami
  Agenda umožňuje definovat si vlastní definovatelné položky různých typů a vlastností. Ty lze potom využívat k návrhu vlastních definovatelných formulářů nebo vlastních variantních formulářů a následně k zadávání dat k záznamům v příslušných agendách, které danou funkcionalitu podporují. Při vytvářené nových položek je důležité dát si pozor na jednotné názvy. Není vhodné, když se stejné položky jmenují jinak třeba na faktuře a jinak na dodacích listech. V definici položky doporučujeme využívat tzv. X položku, která tabulku konkrétního záznamu rozšíří o jeden sloupec. Tímto způsobem si lze do záznamů přidávat jakékoliv údaje, které vám chybí. Jakým způsobem lze nastavit datový typ položky a další detaily popisuje online nápověda. Pracovat lze i s daty z uživatelsky definovatelných číselníků. Stejně tak je třeba zvažovat umožnění uživatelům podle položek filtrovat data, nebo je využít jako databázové indexy.
 4. Využívejte podrobnou technickou dokumentaci
  Pro kvalitní práci s databází v ABRA Gen je důležité znát technickou dokumentaci. Přímo v adresáři s nainstalovaným ABRA Gen je soubor s podrobnou dokumentací GenDoc.chm. Jsou zde do detailu popsané všechny tabulky a business objekty, které využijete pro pokročilé skriptování, práci s API i dotazy do databáze.
 5. Naučte se pracovat s SQL dotazy
  Práce s SQL dotazy přímo do databáze je určená pokročilejším správcům a umožní vám do velké míry uživatelsky přizpůsobit prostředí ABRA Gen. Pro základní práci s SQL dotazy je možné využít nástroj DBTool umístěný v instalačním adresáři ABRA Gen. Zde si lze upravovat a vytvářet vlastní SQL dotazy.
  Tip: Jako inspiraci pro tvorbu vlastního SQL dotazu lze využít systémové dotazy. Stačí způsobit chybu v jakékoliv agendě na záložce omezení, kdy do omezení podle výrazu zadáte jakýkoliv znak (neplatný výraz). Systém vám v chybové hlášce nabídne i příslušný SQL dotaz, který lze zkopírovat do schránky a dále s ním pracovat v DBTool.

Práci s SQL dotazy, jejich využitím v ABRA Gen a dalším tipům pro efektivní správu systému jsme se podrobněji věnovali na workshopu Jak dobře spravovat ABRA Gen v rámci ABRA Tech Day 2021. Podívejte se na záznam workshopu.

Příklad měření času v ABRA Gen předvedený na workshopu

Inicializace proměnné ‚cas‘:

if(NxValueCreate('cas'),NxValueSet('cas',NxNow()),True)

Odečtení času a zobrazení v ms:

int((NxNow() - NxValueGet('cas'))*1000*24*60*60)

Uvolnění (zničení) proměnné ‚cas‘:

if(NxValueExists('cas'),NxValueDestroy('cas'),True)

Konkrétní příklad měření času použité v definovatelném panelu si stáhněte ve formě instalační sady.

Odborný webinář

Základy přizpůsobení vás naučí také náš odborný webinář. Přihlásit se můžete na ABRA Academy.