5 rýchlych tipov pre začínajúceho správcu ABRA Gen

17. 12. 2021
Správa ERP ABRA Gen
Pre bezproblémový chod informačného systému vo firme je nutné mať kvalitného správcu. A to nielen pre chod potrebnej infraštruktúry, ale aj ako pomocnú ruku používateľom, ktorí často potrebujú k svojej práci rôzne drobné individuálne prispôsobenia. Najvýhodnejším spôsobom, ako sa efektívne starať o prevádzku ABRA Gen, je využitie našich služieb ABRA Premium Support, a to buď v plnom rozsahu All-inclusive alebo aspoň v podobe Virtuálneho správcu. Ak má vaše IT oddelenie dostatočnú kapacitu a chcete sa spoľahnúť na vlastné sily, ukážeme vám päť základných zručností, ktoré by mal poznať každý firemný správca systému ABRA Gen.
  1. Zálohujte a obnovujte dáta v ABRA Gen Zálohovanie dát by malo patriť medzi hlavné starosti každého správcu systému. Držte sa pravidla 3-2-1, čiže 3 kópie dát, na dvoch fyzicky nezávislých úložiskách a na jednom mieste mimo firemný priestor (zašifrované). Nikdy nezabúdajte na kontrolu obnoviteľnosti dát, ktorá je dôležitejšia než samotné zálohovanie. Základným nástrojom môže byť agenda Zálohovanie dát priamo v ABRA Gen (alebo napr. naplánovaná úloha). Vytvorenie zálohy je veľmi intuitívne, stačí vybrať miesto, kam sa má súbor so zálohou .ABF uložiť. Keď potrebujete zálohu obnoviť a pracovať v rôznych prostrediach, využite nástroj DBAdmin, ktorý nájdete v adresári s nainštalovaným ABRA Gen. V DBAdmin jednoducho definujete konkrétne spojenie na databázu a môžete si vytvoriť rôzne testovacie prostredia. Po obnove zálohy zo súboru .ABF je automaticky nastavený príznak „Spojenie je testovacie“ a v aktuálnej verzii ABRA Gen sa pre toto spojenie pozastaví aj rozosielanie e-mailov a naplánované úlohy. Tip: Pre optimalizáciu výkonu databázy, odporúčame raz za čas vykonať zálohu a obnovu dát, ktorá databázu usporiada.
  2. Začnete základným prispôsobením pomocou definovateľných číselníkov Základným nástrojom pre prispôsobenie štruktúry dát v databáze pre potreby každej firmy je vytváranie definovateľných číselníkov. Je to možnosť, ako dostať do systému vlastné záznamy, podľa ktorých je možné dáta ďalej triediť alebo s nimi inak pracovať. Podrobný postup pridania používateľského číselníka je popísaný v online nápovede. Dátová štruktúra číselníka je uložená v tabuľke DefRollData.
  3. Pokračujte definovateľnými položkami Agenda umožňuje definovať si vlastné definovateľné položky rôznych tipov a vlastností. Tie je možné potom využívať k návrhu vlastných definovateľných formulárov alebo vlastných variantných formulárov a následne k zadávaniu dát k záznamom v príslušných agendách, ktoré danú funkcionalitu podporujú. Pri vytváraní nových položiek je dôležité dať si pozor na jednotné názvy. Nie je vhodné, keď sa rovnaké položky nazývajú inak na faktúre a inak na dodacích listoch. V definícii položky odporúčame využívať tzv. X položku, ktorá tabuľku konkrétneho záznamu rozšíri o jeden stĺpec. Týmto spôsobom sa dajú do záznamu pridávať akékoľvek údaje, ktoré vám chýbajú. Akým spôsobom sa dá nastaviť dátový typ položky a dalšie detaily popisuje online nápoveda. Pracovať sa dá i s dátami z používateľsky definovateľných číselníkov. Rovnako je potrebné zvážiť či používateľom umožniť filtrovanie dát podľa položiek, alebo ich využiť ako databázové indexy.
  4. Využívajte podrobnú technickú dokumentáciu Pre kvalitnú prácu s databázou v ABRA Gen je dôležité poznať technickú dokumentáciu. Priamo v adresári s nainštalovaným ABRA Gen je súbor s podrobnou dokumentácio GenDoc.chm. Tu nájdete do detailov popísané všetky tabuľky a business objekty, ktoré využijete k pokročilému skriptovaniu, k práci s API i k dotazom na databázu.
  5. Naučte sa pracovať s SQL dotazmi Práca s SQL dotazmi priamo do databázy je určená pokročilejším správcom a umožní vám do veľkej miery používateľsky prispôsobiť prostredie ABRA Gen. Pre základnú prácu s SQL dotazmi je možné využiť nástroj DBTool umiestnený v inštalačnom adresári ABRA Gen. Tu je možné upravovať a vytvárať si vlastné SQL dotazy. Tip: Ako inšpiráciu pre tvorbu vlastného SQL dotazu je možné využiť systémové dotazy. Stačí spôsobiť chybu v akejkoľvek agende na záložke obmedzenie, kedy do obmedzenia podľa výrazu zadáte akýkoľvek znak (neplatný výraz). Systém vám v chybovej hláške ponúkne i príslušný SQL dotaz, ktorý je možné skopírovať do schránky a ďalej s ním pracovať v DBTool.
Prácu s SQL dotazmi, ich využitím v ABRA Gen a ďalším tipom pre efektívnu správu systému sme se podrobne venovali na workshope Ako dobre spravovať ABRA Gen v rámci ABRA Tech Day 2021. Pozrite sa na záznam workshopu.

Príklad merania času v ABRA Gen predvedený na workshope

Inicializácia premennej 'cas': if(NxValueCreate('cas'),NxValueSet('cas',NxNow()),True) Odčítanie času a zobrazenie v ms: int((NxNow() - NxValueGet('cas'))*1000*24*60*60) Uvoľnenie (zničenie) premennej 'cas': if(NxValueExists('cas'),NxValueDestroy('cas'),True) Konkrétny príklad merania času použitý v definovateľnom paneli si stiahnete vo forme inštalačnej sady.

Odborný webinár

Základy prispôsobenia vás naučí aj náš odborný webinár. Prihlásiť sa môžete na ABRA Academy.