Aktuality

ABRA Software partnerem Národního průmyslového summitu

14. 9. 2020
Národní průmyslový summit 2020 v Betlémské kapli

Ve středu 9. září 2020 se v prostorách pražské Betlémské kaple uskutečnil první Národní průmyslový summit za účasti představitelů vlády, akademie a průmyslu. ABRA Software byla partnerem summitu a návštěvníkům ukázala možnosti, jak využít moderní softwarové technologie v digitalizaci firemních procesů. A to jak na vystaveném exponátu ABRA Factory Lab, tak ústy zakladatele ABRA Software Jaroslava Řasy, který vystoupil v panelové diskuzi.

Během summitu se mimo jiné hovořilo o spolupráci akademie s průmyslem či o důležitosti kvalifikovaných pracovníků pro konkurenceschopnost českých podniků. V panelové diskuzi na téma Inovace a nové technologie jako klíč k úspěchu se panelisté snažili předložit konkrétní podněty, jak propojit středně velké firmy se školami a platformami aplikovaného výzkumu, jak efektivně aplikovat vědu do průmyslu a v neposlední řadě, jak digitalizovat a využívat technologie pro zvýšení produktivity.

„Podstatnou část českého HDP vytvářejí průmyslové firmy. Mnoho z nich však spadá do subdodavatelských řetězců a aby si jejich výrobky udržely konkurenceschopnost, musejí být na velmi vysoké technologické úrovni. Ještě lepší cestou je pochopitelně vyrábět tak kvalitní či inovativní výrobky, které si zákazníci kupují přímo,“ zdůrazňuje nutnost inovací Jaroslav Řasa.

Zároveň apeluje na státní orgány, aby zjednodušily a zprůhlednily vyřizování žádostí o různé rozvojové programy:

„Jestliže se Parlament ČR usnese na výhodách pro ty, co inovují a pracují v oblasti výzkumu a vývoje ve firmách a podporují tyto činnosti, tak je pro mě zcela nepřijatelné, aby se Ministerstvo financí, jako podřízený orgán Parlamentu choval tak, že při kontrolách perzekuuje firmy, které vědu a výzkum dělají, a to malicherným způsobem chytáním za každé slovíčko.“

Panelová diskuze na Národním průmyslovém summitu 2020
ABRA Factory Lab na Národním průmyslovém summitu 2020

Na summitu byla také představena rozsáhlá Analýza českého průmyslu 2020, která vychází z dat získaných během 253 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu. Z analýzy vyplývá, že letos čeká firmy propad tržeb a další výsledky závisí na vývoji pandemie i přístupu firem ke změnám. Celou analýzu si můžete prostudovat na stránkách NCP 4.0.

ABRA Software je zakládajícím partnerem Národního centra Průmyslu 4.0.