„Budoucnost patří kombinaci strojírenství, elektrotechniky a softwaru,“ říká Jaroslav Řasa na konferenci Budoucnost průmyslu.

27. 6. 2018

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal u příležitosti stého výročí založení mezinárodní odbornou konferenci s názvem Budoucnost průmyslu. Přední zahraniční i čeští odborníci a podnikatelé včetně zakladatele ABRA Software Jaroslava Řasy zde hovořili o nových trendech v průmyslu, jako jsou digitalizace, robotizace a s nimi spojené nároky na školství a vzdělávání. Večer čeští průmyslníci oslavili sté výročí na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu spolu s předsedou a zástupci vlády, diplomacie a zahraničních průmyslových svazů.

O transformaci průmyslu se diskutuje nejen v Česku, ale v celé Evropě. Evropská unie v minulosti přijala vlastní strategii, která má za cíl zvýšit podíl průmyslu na evropském hrubém domácím produktu. To vše v prostředí, kdy evropské firmy čelí stále silnější konkurenci firem z rychle se rozvíjejících zemí v Asii či Jižní Americe.

Průmyslové firmy a jejich výrobu v příštích letech promění postupující digitalizace a automatizace výrobních a dalších firemních procesů. Přizpůsobit se tomuto trendu budou muset také zaměstnanci. Klíčová pro úspěšné zachycení tohoto trendu bude součinnost státu, který se bude muset angažovat ve vybudování potřebné digitální infrastruktury. Firmy se už na změnu připravují a do nových digitálních technologií, často označovaných jako Průmysl 4.0, investují.

Expanze do zahraničí

„Všechny úspěšné české firmy jsou charakteristické tím, že vyváží svoje produkty na zahraniční trhy,“ komentuje situaci Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software. „Rostoucím firmám je Česká republika malá nejen svou velikostí, je někdy malá i svými myšlenkami a někdy i svým duševním prostorem, který lidem dává. Pokud budeme závislí jen na takovém prostředí, růst firem se zastaví. Navíc se Česko stává stále víc součástí Západu, a to přináší obrovský tlak na cenu práce. Zejména v oblasti IT roste cena práce naprosto neskutečně, protože my nesoutěžíme s jinými českými výrobci softwaru, v globálním světě soutěžíme s Googlem, Applem a podobnými firmami. Také proto jsme se rozhodli začít prodávat tam, kde jsou lidé zvyklí za stejný produkt platit mnohem více než v Čechách. Volba padla na Švýcarsko, kde máme pobočku od listopadu 2017 a daří se nám získávat nové zakázky.“

Zleva: Radek Špicar (viceprezident SP ČR), Jaroslav Řasa (zakladatel ABRA Software), Michal Kadera (ředitel vnějších vztahů Škoda Auto), Zuzana Kocmaníková (generální ředitelka IBM ČR), Zbyněk Frolík (generální ředitel Linet), Eduard Palíšek (generální ředitel skupiny Siemens v ČR)

Mezi hlavní technologie, které ovlivní budoucnost průmyslové výroby, patří pokročilé průmyslové roboty, internet věcí a aditivní výroba, nazývaná také 3D tisk. Rozdíl mezi pokročilým a tradičním průmyslovým robotem je ve schopnosti autonomně zpracovávat informace ze svého okolí a používat je pro rozhodování. Díky ní jsou tyto roboty mnohem flexibilnější a dokážou plnit úkoly, které jdou za hranici možností tradičních robotů. Pokročilé roboty samy vytvářejí velké množství dat, které zpracovávají centrální firemní informační systémy pro potřeby optimalizace výrobních procesů. Použití pokročilých robotů je už dnes běžné v elektronickém, automobilovém a leteckém průmyslu.

České firmy se na nástup digitalizace připravují

České podniky jsou dnes mnohem lépe informované o možnostech a výhodách digitalizace výroby a firemních procesů než před dvěma roky. Rychlejšímu zavádění digitálních technologií často brání dlouho zažité firemní postupy. Firmy se nesmí bát vnitřní procesy inovovat a automatizovat, s čímž jim výrazně pomohou moderní ERP systémy. Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje, aby větší investice do automatizace získaly podporu v rámci nových pravidel pro investiční pobídky.

A v jakém odvětví českého průmyslu spatřuje Jaroslav Řasa v následujících pěti letech největší růstový potenciál?

„Před sto lety byla u založení Svazu průmyslu podobná odvětví, jako jej reprezentují dnes. Novým oborem je software, který říká věcem, jak mají fungovat. Myslím si, že to takto bude i do budoucna. Nelze určit pouze jedno odvětví. Budoucnost patří kombinaci strojírenství, elektrotechniky a softwaru, která s sebou nese obrovské možnosti. Když do krásného auta, ve kterém funguje spousta elektronických systémů usnadňujících řízení, vložíte ještě high tech zábavní systém, jako celek to vede k úspěchu u zákazníků. Tímto způsobem se dnes i v budoucnu propojí jednotlivé obory mezi sebou. Mezioborová spolupráce je správnou cestou k tomu, aby v České republice žil průmysl dalších 100 let.“