Jak na skladové ležáky před koncem roku

29. 10. 2018
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Před koncem roku se každá firma ráda zbaví položek, které dlouho leží na skladu bez jakéhokoliv pohybu nebo s minimem pohybů. Jak ale takové položky snadno zjistit, abyste je dokázali ještě nabídnout v akci nebo definitivně vyřadit?

Jednou z možností je použít standardní report v agendě Skladové reporty – Sklad zásoby bez pohybu, kde vidíte poslední datum pohybu a stav skladu. Jenže jak dostat filtr na konkrétní skladové karty do číselníku karet, abyste je mohli hromadně zahrnout například do akčního ceníku?

Zkuste si na to udělat export ID karet, které následně použijete jako filtr.

POZOR: Aby filtr jednoduše fungoval, je potřeba mít v seznamu maximálně 999 karet! Jinak server ohlásí chybu při omezování. V případě obsáhlejších seznamů, doporučujeme omezovat vždy jen za určité skladové menu a výběr vytvořit vícekrát.

Nejprve otevřete agendu Skladových reportů – Sklad zásoby bez pohybu a stiskněte tlačítko dále.

Vytvoříte omezení od kdy do kdy vás karta bez pohybu zajímá, vhodné skladové odklady, sklady, případně omezíme jen za určitý sortiment. Pokračujte stiskem Dále.

Obr 01: Skladové reporty – omezení
Obr 01: Skladové reporty – omezení

Zvolte Exportovat report a opět potvrďte Dále.

Obr 02: Skladové karty – export
Obr 02: Skladové karty – export

Protože poprvé nemáte pravděpodobně žádný export, nabídne se vám prázdný dialog Exportů, a proto klikněte na tlačítko „Nový“.

Obr 03: Skladové karty – vytvoření nového exportu
Obr 03: Skladové karty – vytvoření nového exportu

Klikněte na čtverec se šipkou a do pole „Názvu exportu“ doplňte název. Například „ID karet ležáků“.

Obr 04 – Název exportu
Obr 04 – Název exportu

Klikněte pravým tlačítkem myši na čtvereček „Export“ a zvolte volbu „Text“:

Obr 05: Export – přidat text
Obr 05: Export – přidat text

Do položky Text napište: a.id in (‘‘

Obr 06: Zadejte a.id in (‘‘
Obr 06: Zadejte a.id in (‘‘

Opět pravým tlačítkem klikněte na „Export“ a zvolíme volbu tabulka

Obr 07: Export – přidat tabulku
Obr 07: Export – přidat tabulku

Do pole Tabulka vložte jedinou možnost „MAIN=Sklad - zásoby bez pohybu“

Obr 08: Export – MAIN=Sklad - zásoby bez pohybu
Obr 08: Export – MAIN=Sklad - zásoby bez pohybu

Tentokrát klikněte prvým tlačítkem na položce tabulka a zvolte „Výraz“

Obr 09: Export – přidat výraz
Obr 09: Export – přidat výraz

Klikněte na tlačítko se třemi tečkami a pak zvolte „Edituj“:

Obr 10: Editování výrazu
Obr 10: Editování výrazu

Zde vložte výraz: ',' + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)  Abyste si jej nemuseli pamatovat zpaměti lze v našeptávači zadat „nxq“. Nezapomeňte před funkci dát čárku obalenou apostofy a znak „+“. Vše potvrďte tlačítkem „OK“:

Obr 11: Zadání výrazu ',' + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)
Obr 11: Zadání výrazu ',' + NxQuotedStr(MAIN.StoreCard_ID)

Posledním krokem ve vytváření exportu je opět vložení textu:

Obr 12: Export – přidat text
Obr 12: Export – přidat text

Bude to jen pravá kulatá závorka „)“ a uložit export:

Obr 13: Vložení ) do pole Text
Obr 13: Vložení ) do pole Text

Po stisku Exportovat se program zeptá kam. Potvrďte výchozí volbu „Asociovaný program“ nebo Otevřít v agendě Editor.

Obr 14: Otevřít v asociovaném programu
Obr 14: Otevřít v asociovaném programu

Získáte ID skladových karet ležáků. Kombinací kláves Ctrl-A označíte celý obsah a kombinací Ctrl-C vložíte do běžné Windows schránky.

Obr 15: Vložení do schránky
Obr 15: Vložení do schránky

Otevřete agendu „Skladové karty“ a do položky „Výraz“ ve filtru stiskem Ctrl-V vložte obsah schránky.

Obr 16: Vložení výrazu
Obr 16: Vložení výrazu

Po potvrzení získáte kompletní seznam ležáků, který můžete pro kontrolu porovnat s tištěnou verzí.

Takto vybrané ležáky můžete dále přidat do akčního ceníku, celkově zlevnit nebo se jinak rozhodnout o jejich osudu.