Rychlý výpočet skladových cen po uložení dokladu

29. 3. 2019
Oceňování skladových karet bez nutnosti uzávěrky

Potřebujete mít průběžný přehled o aktuálních cenách skladových zásob bez nutnosti provádět uzávěrky? Systém ABRA Gen nabízí efektivní způsob, jak ocenit skladové karty obsažené v řádcích skladového dokladu bez toho, aniž by bylo potřeba skladovou uzávěrku spouštět. V řadách dokladů využijte volbu selektivního oceňování.

Nastavením selektivního oceňování pomocí automatizačního serveru docílíte toho, že k výpočtu ceny dochází automaticky po uložení dokladu. Takto získané ocenění se projeví na příslušných dílčích skladových kartách v oddílu Průměrná skladová cena. Pro výrobu je dále k dispozici parametr Přeceňovat PHV průběžně při příjmu výrobku a po ukončení příkazu pro výrobu.

Hlavní výhodou selektivního oceňování je okamžitá dostupnost aktuálních cen. Oceněné skladové doklady však nejsou uzavřeny a nelze je zaúčtovat, k tomu slouží Uzávěrka skladu.

Jak nastavit selektivní oceňování vám podrobně ukáže naše výukové video: