ABRA Innovation Day 2018 - novinky a inšpirácie

23. 11. 2018
ABRA Innovation Day 2018
20. novembra Institut informatiky a robotiky CIIRC po roku opäť hostil konferenciu ABRA Innovation Day. Na pôde Testbedu pre Priemysel 4.0 predstavil ABRA Software svojím zákazníkom novinky a užitočné funkcie informačného systému ABRA Gen. Ranný program vyvrcholil inšpiratívnou panelovou diskusiou so zaujímavými hosťami, ktorí hovorili o udržateľnosti firiem a ako k nej môžu napomôcť moderné technológie a práce s ľudskými zdrojmi. Ranný blok prednášok odštartoval prehľad noviniek z vývoje ABRA Gen. Zjednotením distribúcie nových verzií sme zjednodušili orientáciu v dostupných verziách – všetkým zákazníkom je dostupná jednotná aktuálna verzia. Vývoj taktiež intenzívne pracuje na rýchlosti celého systému ABRA Gen. V oblasti business intelligence sme predstavili všetky vizualizačné nástroje, ktoré umožňujú mať prehľad o firme až do chytrých hodiniek. Efektívnejšiu prácu v sklade potom prinášajú napríklad nové zámeny a premeny alebo komplexný systém procesného riadenia na skladových dokladoch. V účtovníctve pribudla agenda účtového denníku súvzťažne podľa párovacích znakov, ktorá v sebe spája zoznam zaúčtovaných dokladov do účtového denníku usporiadaných z pohľadu saldokonta a všetky funkcie pre prácu s nimi. Prácu účtovníkov taktiež uľahčí časové rozlíšenie. V krátkej prestávke rada návštevníkov nad dobrou kávou diskutovala s našimi špecialistami na informačných pracoviskách. Potom sme najmä pre obchodníkov na cestách prezentovali online mobilné riešenie pre rýchle vybavovanie obchodnej agendy a pre online prístup k dátam v ERP ABRA Gen. Aplikácie Mobilné CRM je dostupná ako pre iPhone, tak aj telefóny s Androidom. Obchodným firmám s predajom rovnako pomáha náš automatizovaný e-shop. Záver odpoludňajšieho bloku patril inšpiratívnej diskusii na tému, ako využívať chytré riešenie pre riadenie firmy, ako pomocou technológií zrýchliť firemné procesy a ako vôbec spoznať chytrú firmu. Jaroslav Řasa (ABRA Software), Martin Kysilka (6D Academy), Luděk Pfeifer (M.C.TRITON) a Martin Plachý (Royal Spa) sa zhodli na nutnosti vymaniť firmy zo subdodávateľských reťazcov, držať si koncových zákazníkov, vzdelávať a vychovávať kvalitných lídrov, zavádzať inovatívne postupy a automatizovať ručnú prácu, a tým uvoľniť ľudské sily pre tvorivejšiu činnosť.
Zleva: Jaroslav Řasa (ABRA Software), Martin Kysilka (6D Academy), Luděk Pfeifer (M.C.TRITON) a Martin Plachý (Royal Spa), Martin Jirmann (ABRA Software)
Zľava: Jaroslav Řasa (ABRA Software), Martin Kysilka (6D Academy), Luděk Pfeifer (M.C.TRITON) a Martin Plachý (Royal Spa), Martin Jirmann (ABRA Software)
Odpoludnia potom celú akciu uzavrel praktický workshop, ktorý účastníkom naučil efektívnu prácu s pohľadmi a tabuľkami v ABRA BI alebo ako načítať dáta z účtovníctva do excelovských tabuliek pomocou funkcie AbraTurnover.