Aktuality

Životaschopnosť firmy témou inšpiratívneho stretnutia v pražskom centre Opero

20. 9. 2018

Rast pridanej hodnoty a produktivity práce, presná predikcia ekonomického vývoja a zvýšenie životaschopnosti firmy. To sú ústredné témy praktického ABRA workshopu Firemné dáta v súvislostiach, ktorý je prvým zo seriálu stretnutí venovaných praktickým prínosom softwaru ABRA Gen. Inšpiratívne stretnutie ABRA Software so zákazníkmi sa odohralo v modernom pražskom coworkingovom centre OPERO.

Zakladateľ ABRA Software Jaroslav Řasa sa spoločne s CEO Martinem Jirmanem zaoberal životaschopnosťou českých firiem, čo je téma dôležitá nielen pre zákazníkov ABRA Software, ale vôbec pre všetky české firmy, ktorým je vlastná budúcnosť dôležitá. Podrobnejšie sa venovali hlavne produktivite práce, kľúčovému ukazovateľu prežitia firmy z dlhodobého pohľadu a aké sú mechanizmy pre jej zvyšovanie a ako je možné všetko vo firme účinne sledovať.

Na životaschopnosť firmy sa v ABRA Software nahliada predovšetkým z ekonomického pohľadu. Svojím zákazníkom poskytuje účinné nástroje, ktoré im umožňujú sledovať kľúčové ukazovatele v takých detailoch a súvislostiach, aké konkrétna firma potrebuje. Bola spomenutá napríklad téma o sezónnych krivkách a predstihových ukazovateľoch, ktoré hrajú dôležitú úlohu nielen pri sledovaní aktuálneho obratu, ale veľmi účinne slúžia k predvídaniu ekonomického vývoja.

A práve presná predikcia, nie len odhad, budúceho vývoja firmy sa stala témou druhej časti workshopu. Prezentujúci tu názorne ukázali, ako vyhodnotením minulých dát, stanovením trendov, jednoduchou matematikou a zdravým úsudkom predpovedať vývoj pridanej hodnoty s presnosťou prevyšujúcou 95% (v závislosti na stabilite trhu). Všetky výpočty pritom vychádzajú online z dát uložených v ABRA Gen, teda dát, ktoré má väčšina zákazníkov ABRA Software k dispozícii.

Presnosť predikcie pochopiteľne ovplyvňujú tiež vonkajšie vplyvy, tzv. predstihové ukazovatele, ktoré sa líšia podľa odborov jednotlivých podnikaní. Určenie týchto vplyvnou vyvolalo medzi účastníkmi zaujímavú a prínosnú diskusiu. Informácie doplnila ukážka merania vonkajších vplyvov priamo v ABRA Software.

Prednáškový blok bol zakončený predstavením konkrétnych nástrojov ABRA Software pre efektívne riadenie firmy – Vizualizácia dát Live, ABRA BI a v neposlednom rade predstavením aj modernizovaného doplnku pre MS Excel nazvaného AbraTurnover, čo je jednoduchá funkcia zdieľajúca online dáta z účtovníctva a ostatných agend ABRA Gen cez rozhranie API priamo do bunky v Exceli. Všetky dáta z ABRA BI sú naviac vždy dostupné v aplikácii na mobilných telefónoch, tabletoch a chytrých hodinkách.

Stretnutie bolo inšpiráciou nielen pre návštevníkov, ale tiež pre nás. Vďaka spätnej väzbe sa v budúcnosti môžeme pri vývoji našich produktov sústrediť na to podstatné, čo je pre vás dôležité. Intenzívne pracujeme na zvyšovaní výkonu systému ABRA Gen, jeho zrýchľovaní, rozvoji API a prepojovaní aplikácií a v neposlednej rade aj zjednodušovaniu pre samotných užívateľov. Ale o tom môžeme viac hovoriť na ďalších inšpiratívnych stretnutiach.