Záložní provoz ABRA Gen

S naší individuální péčí o zálohování dat nikdy neztratíte svá důležitá firemní data.

Zálohování dat a záložní provoz ERP

Popis záložního provozu ABRA Gen:

 • Staráme se o každodenní zálohování dat z informačního systému ABRA Gen.
 • Data uložíme zašifrovaná do našeho privátního cloudu.
 • Zálohování nepřetržitě monitorujeme.
 • Každý měsíc provedeme kontrolu obnovitelnosti dat ze záloh.
 • Garantujeme náhradní provoz ABRA Gen v cloudu v případě výpadku vašeho serveru.

Před čím vás služba chrání:

 • Ztráta dat po živelné katastrofě, která postihne jak data na serveru, tak i zálohy fyzicky umístěné na stejném místě.
 • Ztráta dat po krádeži hardwaru s daty i zálohami.
 • Zašifrování dat cryptovirem, který zašifruje lokální servery i se zálohami.
 • Výpadek provozu informačního systému a tím i ohrožení fungování celé firmy při dlouhém čekání na opravu hardwaru a následné obnovení.

Co služba zajistí za vás:

 • Funkční denní zálohování dat z SW ABRA do celkové velikosti záloh 100 GB (tj. každodenní vytvoření zálohy dat a její uložení do úložiště na serverech datového centra).
 • Průběžné monitorování provádění záloh.
 • Test obnovitelnosti zálohy, který probíhá minimálně jednou měsíčně tak, že dojde k automatickému rozbalení zálohy a kompletnímu obnovení SW ABRA a následnému testu spuštění.
 • Garance spuštění náhradní SW ABRA na cloudové platformě do následujícího pracovního dne od nahlášení požadavku na spuštění náhradního provozu SW ABRA. Náhradní provoz SW ABRA je po dobu 10 dnů od jeho spuštění bezplatný.
 • Návrh způsobu zálohování a jeho následná údržba.
 • Uchovává jednu zálohu dat za každý měsíc, jedna zálohu dat za předchozí týden a tři poslední denní zálohy dat do celkového objemu 100 GB.
 • Zabezpečení zálohovaných dat dle bezpečnostních standardů špičkového datového centra.

Podmínky provozu:

 • Připojení k internetu s odchozí kapacitou alespoň 2 Mbit (v případě větších objemů dat více).
 • Aktuální verze ABRA Gen s databází Firebird.

Poptat službu

Mám zájem o předvedení Záložní provoz ABRA Gen CZ